Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 481 ngày 12/5/10 v/v thực hiện BC hưởng ứng tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục ... CV 481 ngày 12/5/10 v/v thực hiện BC hưởng ứng tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục ...

hot!
Ngày đăng: 12/05/2010
Dung lượng: 46.69 kB
Số lần tải: 1670

PGD Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú.

QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT. QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2010
Dung lượng: 54.42 kB
Số lần tải: 1912

CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên. CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 56.88 kB
Số lần tải: 2892

CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011. CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 171.05 kB
Số lần tải: 1705

CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010. CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 116.62 kB
Số lần tải: 2508

CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác. CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 37.96 kB
Số lần tải: 1851

PGDĐT Thành phố Bến Tre

T.THPT Nguyễn Huệ

CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN. CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 39.29 kB
Số lần tải: 1689

PGD thành phố Bến Tre

T.chuyên, Hermann, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản

Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann. Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 63.46 kB
Số lần tải: 1380

CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ. CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 47.13 kB
Số lần tải: 1858

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 224.26 kB
Số lần tải: 2495

Kế hoạch số 17/ KH-SGD&ĐT ngày 07/5/2010, về việc Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 36.54 kB
Số lần tải: 1853

Công văn số 449/SGD&ĐT - TCCB ngày 7/5/2010, về việc góp ý dự thảo NĐ của CP.

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010 Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 661.51 kB
Số lần tải: 4540

Công văn số 450/SGD&ĐT - VP ngày 07/3/2010 về việc  hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC. CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 285.77 kB
Số lần tải: 1700
Trang 410 của 431

Danh mục

Đăng nhập