Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách học sinh nhận học bổng Hồ Hảo Hớn. Danh sách học sinh nhận học bổng Hồ Hảo Hớn.

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 90.44 kB
Số lần tải: 1794

Trao học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2010 Trao học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2010

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 77.38 kB
Số lần tải: 2336

Công văn số 37/HKH ngày 20/8/2010 của Hội Khuyến học tỉnh về việc cấp học bổng Hồ Hảo hớn năm 2010.

Thông báo lịch công tác ngành GD&ĐT năm học 2010-2011. Thông báo lịch công tác ngành GD&ĐT năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 374.59 kB
Số lần tải: 3226

Thông báo đóng tiền mua phôi bằng tốt nghiệp. Thông báo đóng tiền mua phôi bằng tốt nghiệp.

hot!
Ngày đăng: 19/08/2010
Dung lượng: 18.63 kB
Số lần tải: 1997

CV của UBND tỉnh v/v phân công thành viên UBND tỉnh dự lễ khai giảng. CV của UBND tỉnh v/v phân công thành viên UBND tỉnh dự lễ khai giảng.

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 46.61 kB
Số lần tải: 1974

CV 931-MN ngày 18/8/10 v/v tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mâm non CV 931-MN ngày 18/8/10 v/v tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mâm non

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 58.09 kB
Số lần tải: 2055

Biểu mẫu kèm theo CV 927-TCCB Biểu mẫu kèm theo CV 927-TCCB

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 58.92 kB
Số lần tải: 1871

HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011. HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2010
Dung lượng: 565.04 kB
Số lần tải: 3069

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ... Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ...

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 28.84 kB
Số lần tải: 1641

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/8/2010 về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011.

icon Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 - năm học 2010-2011

Mẫu thống kê thiết bị đầu năm học 2010-2011. Mẫu thống kê thiết bị đầu năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 1954

Đề nghị các PGD và đơn vị trực thuộc gởi báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học (mẫu đính kèm) về Phòng Kế hoạch-Tài chính hoặc vovannhien@bentre.edu.vn trước ngày 25/8/2010.

CV 921-VP ngày 16/8/10 v/v dự lễ khai giảng năm học 2010-2011. CV 921-VP ngày 16/8/10 v/v dự lễ khai giảng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 77.08 kB
Số lần tải: 2173

HD dạy học môn tiếng Anh cấp THCS, THPT. HD dạy học môn tiếng Anh cấp THCS, THPT.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 278.91 kB
Số lần tải: 2487
Trang 410 của 442

Danh mục

Đăng nhập