Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 3973-BGD v/v triển khai QĐ 1400-TTg tại tỉnh Bắc Ninh. CV 3973-BGD v/v triển khai QĐ 1400-TTg tại tỉnh Bắc Ninh.

hot!
Ngày đăng: 23/06/2011
Dung lượng: 94.31 kB
Số lần tải: 3482

KH BD hè cho GV,CBQL cơ sở GD cấp THCS,THPT và cơ sở GDTX. KH BD hè cho GV,CBQL cơ sở GD cấp THCS,THPT và cơ sở GDTX.

hot!
Ngày đăng: 21/06/2011
Dung lượng: 278 kB
Số lần tải: 4732

File kèm CV 781-MN ngày 20/6/11. File kèm CV 781-MN ngày 20/6/11.

hot!
Ngày đăng: 20/06/2011
Dung lượng: 97.54 kB
Số lần tải: 2220

CV 784-TH ngày 20/6/2011 v/v thông báo về chuyên đề giáo dục tiểu học. CV 784-TH ngày 20/6/2011 v/v thông báo về chuyên đề giáo dục tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 20/06/2011
Dung lượng: 167.64 kB
Số lần tải: 2105

CV 769 - TTr  ngày 20/6/2011 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi TS 10. CV 769 - TTr ngày 20/6/2011 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi TS 10.

hot!
Ngày đăng: 20/06/2011
Dung lượng: 129.36 kB
Số lần tải: 3181

CV 761 - MN V/v Tập huấn nhân viên nấu ăn trong các trường bán trú. CV 761 - MN V/v Tập huấn nhân viên nấu ăn trong các trường bán trú.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2011
Dung lượng: 139.72 kB
Số lần tải: 2055

Thông báo nhận sách Thông báo nhận sách

hot!
Ngày đăng: 14/06/2011
Dung lượng: 104.57 kB
Số lần tải: 2807

Các đơn vị nhận sách từ ngày thông báo đến hết ngày 17/6/11 tại VP Sở GD&ĐT. Văn phòng Sở rất mong các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định.

Các PGD&ĐT khi nhận sách phải sắp xếp phương tiện vận chuyển do số lượng nhiều.

Danh sách kèm theo QĐ 148/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/5/11. Danh sách kèm theo QĐ 148/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/5/11.

hot!
Ngày đăng: 13/06/2011
Dung lượng: 27.66 kB
Số lần tải: 3293

CV 755 - KHTC ngày 13/6/11 V/v điều chỉnh thiết bị bán trú đã được trang bị các trường MN, TH. CV 755 - KHTC ngày 13/6/11 V/v điều chỉnh thiết bị bán trú đã được trang bị các trường MN, TH.

hot!
Ngày đăng: 13/06/2011
Dung lượng: 42.08 kB
Số lần tải: 1867

Gửi PGD Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Chợ Lách.

Trang 408 của 476

Danh mục

Đăng nhập