Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 327 -TrH ngày 21/3/2011 V/v tổ chức kì thi lấy chứng chỉ Cambridge... CV 327 -TrH ngày 21/3/2011 V/v tổ chức kì thi lấy chứng chỉ Cambridge...

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 148.42 kB
Số lần tải: 2408

CV 325 - TrH V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS CV 325 - TrH V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS

hot!
Ngày đăng: 18/03/2011
Dung lượng: 49.3 kB
Số lần tải: 2753

Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục... Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 17/03/2011
Dung lượng: 178.61 kB
Số lần tải: 2978

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/03/2011 của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Công văn số 314 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10... Công văn số 314 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10...

hot!
Ngày đăng: 17/03/2011
Dung lượng: 82.26 kB
Số lần tải: 2641

Công văn số 314/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/03/2011 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10 của HS Lữ Nhất Chương

Biểu mẫu đề nghị cấp bù học phí năm 2011. Biểu mẫu đề nghị cấp bù học phí năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/03/2011
Dung lượng: 22 kB
Số lần tải: 2874

Đề nghị các đơn vị gửi về Phòng KHTC hạn chót 25/3/2011.

CV 306-KTQLCL ngày 15/ 3 2011 V/v bổ sung hồ sơ làm bằng tốt nghiệp. CV 306-KTQLCL ngày 15/ 3 2011 V/v bổ sung hồ sơ làm bằng tốt nghiệp.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 61.71 kB
Số lần tải: 2097

CV 304 - KHTC V/v đưa thiết bị vào sử dụng phục vụ dạy và học. CV 304 - KHTC V/v đưa thiết bị vào sử dụng phục vụ dạy và học.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 40.65 kB
Số lần tải: 2209

BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia... BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia...

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 58.32 kB
Số lần tải: 2540
Trang 408 của 465

Danh mục

Đăng nhập