Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ. Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 44.14 kB
Số lần tải: 1729

CV 964- VP ngày 25/8/10 v/v mời dự họp chuẩn bị năm học 2010-2011. CV 964- VP ngày 25/8/10 v/v mời dự họp chuẩn bị năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 25/08/2010
Dung lượng: 28.48 kB
Số lần tải: 2018

CV 959-TrH ngày 25/8/10 v/v cung cấp dữ liệu Chương trình PISA. CV 959-TrH ngày 25/8/10 v/v cung cấp dữ liệu Chương trình PISA.

hot!
Ngày đăng: 25/08/2010
Dung lượng: 125.63 kB
Số lần tải: 1834

Gửi Trung tâm GDTX tỉnh, huyện và thành phố_Góp ý Tiêu chí thi đua Gửi Trung tâm GDTX tỉnh, huyện và thành phố_Góp ý Tiêu chí thi đua

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 197.34 kB
Số lần tải: 1336

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm 2010-2011. Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 199.12 kB
Số lần tải: 4184

CV của ĐH Trà Vinh v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ nghiên cứu sinh... CV của ĐH Trà Vinh v/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ nghiên cứu sinh...

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 68.87 kB
Số lần tải: 1712

QĐ cử CB làm nhiệm vụ thanh tra coi, chấm thi nghề phổ thông. QĐ cử CB làm nhiệm vụ thanh tra coi, chấm thi nghề phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 83.38 kB
Số lần tải: 2100

CV 953-CN ngày 24/8/10 v/v thu thập danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH-CĐ. CV 953-CN ngày 24/8/10 v/v thu thập danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 48.25 kB
Số lần tải: 1771

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 của GDTX

hot!
Ngày đăng: 24/08/2010
Dung lượng: 485.43 kB
Số lần tải: 1520

CV 947-MN ngày 23/8/10 v/v HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2010-2011. CV 947-MN ngày 23/8/10 v/v HD thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 23/08/2010
Dung lượng: 522.33 kB
Số lần tải: 1545

CV của TTYTDP v/v tẩy giun cho trẻ tại các trường MG MN. CV của TTYTDP v/v tẩy giun cho trẻ tại các trường MG MN.

hot!
Ngày đăng: 23/08/2010
Dung lượng: 40.72 kB
Số lần tải: 1451

CV của HKH tỉnh v/v trao nhận học bổng Hồ Hảo Hớn. CV của HKH tỉnh v/v trao nhận học bổng Hồ Hảo Hớn.

hot!
Ngày đăng: 23/08/2010
Dung lượng: 78.63 kB
Số lần tải: 1483
Trang 402 của 435

Danh mục

Đăng nhập