Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 777-CTTT v/v vận động học sinh tham gia chương trình "Học kì quân đội". CV số 777-CTTT v/v vận động học sinh tham gia chương trình "Học kì quân đội".

hot!
Ngày đăng: 26/04/2017
Dung lượng: 698.53 kB
Số lần tải: 408

Gửi kèm theo KHLT 107

QĐ v/v cử đoàn cán bộ quản lý, giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan. QĐ v/v cử đoàn cán bộ quản lý, giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

hot!
Ngày đăng: 25/04/2017
Dung lượng: 394.81 kB
Số lần tải: 883

Điều chỉnh số văn bản từ 783 thành 12361, nội dung văn bản không thay đổi

CV số 776-TrH v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017. CV số 776-TrH v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017.

hot!
Ngày đăng: 25/04/2017
Dung lượng: 211.47 kB
Số lần tải: 236

Bổ sung Thông điệp của Bộ GD&ĐT

QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017. QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2017
Dung lượng: 289.16 kB
Số lần tải: 1979
Trang 5 của 369

Danh mục

Đăng nhập