Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 06/06/2018
Dung lượng: 190.27 kB
Số lần tải: 729

QĐ v/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 05/06/2018
Dung lượng: 239.98 kB
Số lần tải: 1137

Nhắc nhở báo cáo tình hình biên chế năm học 2018-2019 Nhắc nhở báo cáo tình hình biên chế năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 05/06/2018
Dung lượng: 76.07 kB
Số lần tải: 858

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương báo cáo, hạn chót ngày 07/6/2018.

CV số 1030_CTTT v/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện QĐ 1501/QĐ-TTg CV số 1030_CTTT v/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện QĐ 1501/QĐ-TTg

hot!
Ngày đăng: 04/06/2018
Dung lượng: 92.34 kB
Số lần tải: 537

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

hot!
Ngày đăng: 04/06/2018
Dung lượng: 706.58 kB
Số lần tải: 349

Phụ lục kèm theo CV1021-TCCB Phụ lục kèm theo CV1021-TCCB

hot!
Ngày đăng: 01/06/2018
Dung lượng: 13.89 kB
Số lần tải: 669

CV số 999_CTTT v/v tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 CV số 999_CTTT v/v tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

hot!
Ngày đăng: 30/05/2018
Dung lượng: 147.65 kB
Số lần tải: 506

QĐ v/v thay đổi thành viên đoàn thanh tra chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 QĐ v/v thay đổi thành viên đoàn thanh tra chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

hot!
Ngày đăng: 30/05/2018
Dung lượng: 134.61 kB
Số lần tải: 2064
Trang 5 của 421

Danh mục

Đăng nhập