Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1248-KHTC ngày 26/10/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010. CV 1248-KHTC ngày 26/10/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/10/2010
Dung lượng: 34.04 kB
Số lần tải: 1806

Thông báo Lịch quyết toán quí III năm 2010. Thông báo Lịch quyết toán quí III năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/10/2010
Dung lượng: 93.69 kB
Số lần tải: 2096

Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10. Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 336.28 kB
Số lần tải: 2760

CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT. CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 410.97 kB
Số lần tải: 2490

CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT. CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 411.4 kB
Số lần tải: 1695

CV 1241 -GDCN V/v bổ sung hình làm chứng nhận lớp QL mạng máy tính. CV 1241 -GDCN V/v bổ sung hình làm chứng nhận lớp QL mạng máy tính.

hot!
Ngày đăng: 22/10/2010
Dung lượng: 30.96 kB
Số lần tải: 1919

Công văn 1236 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia Công văn 1236 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia

hot!
Ngày đăng: 21/10/2010
Dung lượng: 40.87 kB
Số lần tải: 1925

Công văn 1236/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/10/2010 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia năm học 2010-2011.

icon DS đính kèm CV 1236

HD tổ chức hội thi GV dạy giỏi các cấp đối với GDMN, GDPT, GDTX. HD tổ chức hội thi GV dạy giỏi các cấp đối với GDMN, GDPT, GDTX.

hot!
Ngày đăng: 19/10/2010
Dung lượng: 293.65 kB
Số lần tải: 7851

Quyết định V/v điều động CB-GV thanh tra toàn diện Trường THPT ... Quyết định V/v điều động CB-GV thanh tra toàn diện Trường THPT ...

hot!
Ngày đăng: 19/10/2010
Dung lượng: 116.39 kB
Số lần tải: 2620

Công văn 1129 về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011 Công văn 1129 về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 19/10/2010
Dung lượng: 52.97 kB
Số lần tải: 2503

Công văn 1129/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 19/10/2010 của Sở GD&ĐT về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011.

(Ngày tổ chức thi thành lập đội tuyển: 27/10/2010)

icon Danh sách HSG đạt giải HSG tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ.

hot!
Ngày đăng: 18/10/2010
Dung lượng: 195.32 kB
Số lần tải: 1883
Trang 395 của 436

Danh mục

Đăng nhập