Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010 Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010

hot!
Ngày đăng: 24/02/2010
Dung lượng: 562.5 kB
Số lần tải: 2359

Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 23/02/2010
Dung lượng: 37.22 kB
Số lần tải: 1588

Công văn số 147/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 23/02/2010 của Sở GD&ĐT V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2009-2010

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/2/2010 v/v thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GVDG ... Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/2/2010 v/v thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GVDG ...

hot!
Ngày đăng: 23/02/2010
Dung lượng: 358.54 kB
Số lần tải: 2167

QĐ thành lập HĐ kiểm tra công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh GDMN năm học 2009-2010.

CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32... CV 717 của BGDĐT hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32...

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 86.21 kB
Số lần tải: 4362

Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của TT 32 qui định đánh giá và xếp loại HSTH.

Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 839.24 kB
Số lần tải: 1719

Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo 12/BC-SGDĐT ngày 12/2/2010 v/v họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 12/02/2010
Dung lượng: 839.85 kB
Số lần tải: 2171

Đề nghị  các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu công tác phổ cập... Đề nghị các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu công tác phổ cập...

hot!
Ngày đăng: 09/02/2010
Dung lượng: 25 kB
Số lần tải: 1565

Báo cáo số liệu công tác phổ cập về Sở GD&ĐT (phòng Kế hoạch tài chính) theo mẫu đính kèm trước ngày 3/3/2010.

Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010 Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 24.33 kB
Số lần tải: 1563

Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS ... Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 72.04 kB
Số lần tải: 1796

Công văn số 127/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 08/02/2010 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2009-2010

Trang 395 của 406

Danh mục

Đăng nhập