Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 329 ngày 6/4/10 v/v báo cáo phân cấp theo TT07 CV 329 ngày 6/4/10 v/v báo cáo phân cấp theo TT07

hot!
Ngày đăng: 06/04/2010
Dung lượng: 36.83 kB
Số lần tải: 2001

CV 320  ngày 5/4/10 v/v củng cố hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. CV 320 ngày 5/4/10 v/v củng cố hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

hot!
Ngày đăng: 05/04/2010
Dung lượng: 263.18 kB
Số lần tải: 1762

CV 321  ngày 5/4/10 v/v nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh năm 2010. CV 321 ngày 5/4/10 v/v nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 05/04/2010
Dung lượng: 44.96 kB
Số lần tải: 1767

Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS... Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS...

hot!
Ngày đăng: 02/04/2010
Dung lượng: 363.13 kB
Số lần tải: 2409

Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS kể từ năm 2005 về trước.

CV 308 ngày 01/4/10 v/v xét chọn HS dự tuyển học bổng ASEAN THPT Singapore năm 2011. CV 308 ngày 01/4/10 v/v xét chọn HS dự tuyển học bổng ASEAN THPT Singapore năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2010
Dung lượng: 59.41 kB
Số lần tải: 1560

Trường chuyên

Trường THPT Phan Văn Trị

KH 10 ngày 31/3/10 thực hiện NQ09 và CTQG phòng, chống tội phạm năm 2010. KH 10 ngày 31/3/10 thực hiện NQ09 và CTQG phòng, chống tội phạm năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 138.39 kB
Số lần tải: 1621

CV 297 ngày 31/3/10 v/v xét chọn học sinh nhận học bổng năm 2010. CV 297 ngày 31/3/10 v/v xét chọn học sinh nhận học bổng năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 140.75 kB
Số lần tải: 1696

CV v/v thông báo Atlat Địa lí Việt Nam bị in giả. CV v/v thông báo Atlat Địa lí Việt Nam bị in giả.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 102.72 kB
Số lần tải: 1700

CV 296 ngày 31/3/10 v/v báo cáo số liệu học sinh TH học tiếng Anh. CV 296 ngày 31/3/10 v/v báo cáo số liệu học sinh TH học tiếng Anh.

hot!
Ngày đăng: 31/03/2010
Dung lượng: 53.2 kB
Số lần tải: 1525
Trang 384 của 401

Danh mục

Đăng nhập