Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 204.05 kB
Số lần tải: 3603

Thay thế công văn số 1324 GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV. TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV.

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 26.43 kB
Số lần tải: 2258

Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 120.5 kB
Số lần tải: 1751

Công văn số 1325/SGD&ĐT - TCCB ngày 12/11/2010 của Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trường Mầm non và Tiểu học.

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 91.63 kB
Số lần tải: 1952

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa... Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa...

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 49.53 kB
Số lần tải: 1676

Công văn số 1319/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/11/2010 của Phòng KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 1709

Công văn số 1317/SGD&ĐT-BVSTBPN ngày 12/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 594.66 kB
Số lần tải: 4138

KHLT tổ chức hội thi Chỉ huy giỏi-phụ trách sao giỏi. KHLT tổ chức hội thi Chỉ huy giỏi-phụ trách sao giỏi.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 140.38 kB
Số lần tải: 1961

CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt. CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 29.88 kB
Số lần tải: 1555
Trang 379 của 422

Danh mục

Đăng nhập