Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010 File kèm Công văn 358 ngày 14/4/2010

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 110.16 kB
Số lần tải: 1475

Cv 358 ngày 14/4/10 về Báo cáo tổng kết năm học đối với GDTX Cv 358 ngày 14/4/10 về Báo cáo tổng kết năm học đối với GDTX

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 51.39 kB
Số lần tải: 1544

Công văn 356/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn 356/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 90.53 kB
Số lần tải: 1697

Thời gian tập huấn từ ngày 26/4/2010 đến ngày 28/4/2010 tại Cần Thơ

Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc Triệu tập hội nghị thi Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 14/04/2010
Dung lượng: 44.16 kB
Số lần tải: 1618

Công văn 355/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 14/4/2010 về việc Triệu tập hội nghị thi

CV 351 ngày 13/4/10 v/v tham dự ĐH TDTT tỉnh Bến Tre năm 2010. CV 351 ngày 13/4/10 v/v tham dự ĐH TDTT tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2010
Dung lượng: 29.75 kB
Số lần tải: 1643

File kèm Công văn 345 ngày 12/4/2010 File kèm Công văn 345 ngày 12/4/2010

hot!
Ngày đăng: 12/04/2010
Dung lượng: 226.35 kB
Số lần tải: 1432

Công văn 345 ngày 12/4/10 Vv Hướng dẫn Ôn tập thi TN BTTHPT Công văn 345 ngày 12/4/10 Vv Hướng dẫn Ôn tập thi TN BTTHPT

hot!
Ngày đăng: 12/04/2010
Dung lượng: 61.34 kB
Số lần tải: 1579

CV 329 ngày 6/4/10 v/v báo cáo phân cấp theo TT07 CV 329 ngày 6/4/10 v/v báo cáo phân cấp theo TT07

hot!
Ngày đăng: 06/04/2010
Dung lượng: 36.83 kB
Số lần tải: 1988

CV 320  ngày 5/4/10 v/v củng cố hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. CV 320 ngày 5/4/10 v/v củng cố hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

hot!
Ngày đăng: 05/04/2010
Dung lượng: 263.18 kB
Số lần tải: 1748

CV 321  ngày 5/4/10 v/v nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh năm 2010. CV 321 ngày 5/4/10 v/v nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 05/04/2010
Dung lượng: 44.96 kB
Số lần tải: 1757

Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS... Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS...

hot!
Ngày đăng: 02/04/2010
Dung lượng: 363.13 kB
Số lần tải: 2400

Công văn 317/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/4/2010 về việc Ủy quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS kể từ năm 2005 về trước.

Trang 379 của 396

Danh mục

Đăng nhập