Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 683 ngày 28/6/10 v/v báo cáo bổ sung tổng kết năm học 2009-2010. CV 683 ngày 28/6/10 v/v báo cáo bổ sung tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 28/06/2010
Dung lượng: 57.69 kB
Số lần tải: 1593

CV 676 ngày 25/6/10 v/v phân bổ bằng khen BGDĐT. CV 676 ngày 25/6/10 v/v phân bổ bằng khen BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 25/06/2010
Dung lượng: 29.75 kB
Số lần tải: 2158

QĐ thành lập HĐ phúc khảo bài thi TN THPT. QĐ thành lập HĐ phúc khảo bài thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 23/06/2010
Dung lượng: 138.41 kB
Số lần tải: 2115

Quỹ học bổng "PVFC-Thắp sáng niềm tin". Quỹ học bổng "PVFC-Thắp sáng niềm tin".

hot!
Ngày đăng: 22/06/2010
Dung lượng: 117.21 kB
Số lần tải: 1742

CV 667 ngày 22/6/10 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi tuyển sinh 10. CV 667 ngày 22/6/10 v/v dự kiến CBGV thanh tra thi tuyển sinh 10.

hot!
Ngày đăng: 22/06/2010
Dung lượng: 168.34 kB
Số lần tải: 2394

QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 4-7) QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 4-7)

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 613.72 kB
Số lần tải: 2469

QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 1-3) QĐ mở lớp BD HT.T.PT theo hình thức liên kết (Lớp 1-3)

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 495.43 kB
Số lần tải: 2270

CV của Cục thuế v/v kiểm kê ấn chỉ thuế theo định kì. CV của Cục thuế v/v kiểm kê ấn chỉ thuế theo định kì.

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 135.1 kB
Số lần tải: 3874

QĐ thành lập BTC lớp tập huấn GV hè môn tiếng Pháp. QĐ thành lập BTC lớp tập huấn GV hè môn tiếng Pháp.

hot!
Ngày đăng: 18/06/2010
Dung lượng: 56.18 kB
Số lần tải: 1602

Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT... Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT...

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 54.01 kB
Số lần tải: 1925

Công văn 648/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 17/6/2010 về việc Hướng dẫn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/6/2010

Mẫu DS phúc khảo bài thi

CV 644 ngày 17/6/10 v/v chi kinh phí tuyển sinh ĐH, CĐ. CV 644 ngày 17/6/10 v/v chi kinh phí tuyển sinh ĐH, CĐ.

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 33.59 kB
Số lần tải: 1598

GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010. GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010.

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 46.21 kB
Số lần tải: 1935

KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN. KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 126.37 kB
Số lần tải: 2488

CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN. CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 32.63 kB
Số lần tải: 1534
Trang 375 của 401

Danh mục

Đăng nhập