Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 761 ngày 15/7/10 v/v tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy tiếng Anh... CV 761 ngày 15/7/10 v/v tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy tiếng Anh...

hot!
Ngày đăng: 15/07/2010
Dung lượng: 237.12 kB
Số lần tải: 2110

GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. GM dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 30.6 kB
Số lần tải: 1674

TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV. TB nộp hồ sơ nhận xét, đánh giá CBQL, GV-NV.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 29.37 kB
Số lần tải: 2105

CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 748 ngày 13/7/10 v/v xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 160.29 kB
Số lần tải: 2392

CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. CV 747 ngày 12/7/10 v/v tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

hot!
Ngày đăng: 13/07/2010
Dung lượng: 53.98 kB
Số lần tải: 1489

CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT. CV 734 ngày 9/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán môn tiếng Pháp cấp THPT.

hot!
Ngày đăng: 09/07/2010
Dung lượng: 62.89 kB
Số lần tải: 1575

Danh sách cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục. Danh sách cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 09/07/2010
Dung lượng: 95.27 kB
Số lần tải: 2792

CV 730 ngày 8/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán cấp THCS, THPT. CV 730 ngày 8/7/10 v/v tập huấn GV cốt cán cấp THCS, THPT.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 87.26 kB
Số lần tải: 3276

CV 729 ngày 8/7/10 v/v báo cáo tình hình học sinh bỏ học. CV 729 ngày 8/7/10 v/v báo cáo tình hình học sinh bỏ học.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 39.81 kB
Số lần tải: 1583

CV 726 ngày 7/7/10 v/v  tập huấn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. CV 726 ngày 7/7/10 v/v tập huấn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 201.56 kB
Số lần tải: 3667

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 54.49 kB
Số lần tải: 1879
Trang 368 của 396

Danh mục

Đăng nhập