Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Chương trình: Kiểm tra Phổ cập Giáo dục năm 2010. Chương trình: Kiểm tra Phổ cập Giáo dục năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 18/11/2010
Dung lượng: 501.28 kB
Số lần tải: 2105

CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010. CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 16/11/2010
Dung lượng: 547 kB
Số lần tải: 1986

Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 204.05 kB
Số lần tải: 3577

Thay thế công văn số 1324 GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV. TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV.

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 26.43 kB
Số lần tải: 2234

Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 120.5 kB
Số lần tải: 1725

Công văn số 1325/SGD&ĐT - TCCB ngày 12/11/2010 của Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trường Mầm non và Tiểu học.

Trang 368 của 411

Danh mục

Đăng nhập