Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT. QĐ thành lập Đoàn kiểm tra phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" các T.THPT.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2010
Dung lượng: 54.42 kB
Số lần tải: 1764

CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên. CV 476 ngày 11/5/10 v/v nhận xét,đánh giá CBQL, giáo viên, nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 56.88 kB
Số lần tải: 2732

CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011. CV 475 ngày 11/5/10 v/v tặng SGK cho con TBLS năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 11/05/2010
Dung lượng: 171.05 kB
Số lần tải: 1558

CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010. CV 472 ngày 10/5/10 v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 116.62 kB
Số lần tải: 2363

CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác. CV 471 ngày 10/5/10 v/v cử CB-GV tham gia lớp tập huấn kỹ năng dạy học tương tác.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 37.96 kB
Số lần tải: 1702

PGDĐT Thành phố Bến Tre

T.THPT Nguyễn Huệ

CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN. CV 470 ngày 10/5/10 v/v tổ chức hội thảo SKSSVTN.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 39.29 kB
Số lần tải: 1547

PGD thành phố Bến Tre

T.chuyên, Hermann, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản

Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann. Mẫu thống kê gởi TTGDTX, T. THPT, T.NDTEKT, T.Hermann.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 63.46 kB
Số lần tải: 1211

CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ. CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 47.13 kB
Số lần tải: 1712

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 224.26 kB
Số lần tải: 2351

Kế hoạch số 17/ KH-SGD&ĐT ngày 07/5/2010, về việc Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 36.54 kB
Số lần tải: 1705

Công văn số 449/SGD&ĐT - TCCB ngày 7/5/2010, về việc góp ý dự thảo NĐ của CP.

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010 Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 661.51 kB
Số lần tải: 4366

Công văn số 450/SGD&ĐT - VP ngày 07/3/2010 về việc  hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC. CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 285.77 kB
Số lần tải: 1556

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua... Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 109.07 kB
Số lần tải: 1830

Kế hoạch 16/KH-SGD&ĐT ngày 06/5/2010,  Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " các trường THPT năm học 2009 - 2010.

Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ... Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 61.57 kB
Số lần tải: 1830

Quyết định số 120/QĐ-SGD&ĐT về thành lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS.

Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT... Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 130.64 kB
Số lần tải: 1670

Công văn số 442/SGD&ĐT -TTr về việc kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 - 2010.

Trang 368 của 389

Danh mục

Đăng nhập