Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

 CV 1395/SGDĐT-GDTH ngày 01/12/09 v/v mời dự tập huấn về dạy học các môn học ... CV 1395/SGDĐT-GDTH ngày 01/12/09 v/v mời dự tập huấn về dạy học các môn học ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 28.48 kB
Số lần tải: 1747

CV 1395/SGDĐT-GDTH ngày 01/12/09 v/v mời dự tập huấn về dạy học các môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Hoài Đôn. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Lê Hoài Đôn.

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 108.89 kB
Số lần tải: 1904

QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 36.34 kB
Số lần tải: 1598

QĐ 107/QĐ-SGDĐT ngày 01/12/09 v/v cử cán bộ, giáo viên dự lớp tập huấn về phòng chống sốt xuất huyết trong trường học.

CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ ... CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 241.03 kB
Số lần tải: 1583

CV 1390/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/09 v/v báo cáo việc triển khai mua sắm TSCĐ của các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện Bình Đại.

 Mẫu thống kê kết quả thực hiện công tác giảm nghèo. Mẫu thống kê kết quả thực hiện công tác giảm nghèo.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 16.5 kB
Số lần tải: 1182

Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy.. Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy..

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 1834

Công văn 1381 ngày 30/11/09 v/v hướng dẫn các tiêu chuẩn , tiêu chí thực hiện và đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT.

Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn... Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 197.63 kB
Số lần tải: 1785

Công văn 1380 ngày 30/11/09 v/v đính chính công văn số 1338 v/v hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010.

CV gởi Phòng GD Ba Tri và Hội Khuyến học Ba Tri. CV gởi Phòng GD Ba Tri và Hội Khuyến học Ba Tri.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 761.77 kB
Số lần tải: 1597

Nhờ Phòng GDĐT Ba Tri chuyển văn bản này cho Hội Khuyến học Ba Tri.

Thông báo 72 ngày 26/11/09 v/v kiểm tra thi học kì 1 năm học 2009-2010. Thông báo 72 ngày 26/11/09 v/v kiểm tra thi học kì 1 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 194.58 kB
Số lần tải: 1616

Công văn 1368 ngày 25/11/09 v/v chiêu sinh sau đại học. Công văn 1368 ngày 25/11/09 v/v chiêu sinh sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.14 MB
Số lần tải: 1673
Trang 368 của 373

Danh mục

Đăng nhập