Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

File kèm CV 1020-TrH (THPT). File kèm CV 1020-TrH (THPT).

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 425 kB
Số lần tải: 12404

File kèm CV 1020-TrH (THCS). File kèm CV 1020-TrH (THCS).

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 397.5 kB
Số lần tải: 1708

CV 1020-TrH ngày 8/9/10 v/v HD công tác GDTC, GDQP-AN. CV 1020-TrH ngày 8/9/10 v/v HD công tác GDTC, GDQP-AN.

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 168.07 kB
Số lần tải: 1972

CV 1005-KHTC ngày 06/9/10 v/v góp ý dự thảo mức học phí mới . CV 1005-KHTC ngày 06/9/10 v/v góp ý dự thảo mức học phí mới .

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 389.02 kB
Số lần tải: 2143

HD thực hiện phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" HD thực hiện phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC"

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 206.47 kB
Số lần tải: 1937

TB v/v điều động, bổ nhiệm cán bộ cơ quan Sở GD&ĐT TB v/v điều động, bổ nhiệm cán bộ cơ quan Sở GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 58.31 kB
Số lần tải: 2325

1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT 1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 102.35 kB
Số lần tải: 1663

Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học. Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 256.78 kB
Số lần tải: 3768

Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục mầm non. Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục mầm non.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 85.18 kB
Số lần tải: 1949

Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục Tiểu học. Danh sách SKKN được thẩm định-Giáo dục Tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 138.5 kB
Số lần tải: 4746

TB 56 ngày 01/9/10 Về lịch quyết toán quí II năm 2010 TB 56 ngày 01/9/10 Về lịch quyết toán quí II năm 2010

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 96.4 kB
Số lần tải: 1891

CV 105 ngày 01/9/2010 V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2010-2011 CV 105 ngày 01/9/2010 V/v Hướng dẫn dạy học cả ngày năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 199.21 kB
Số lần tải: 2927

Bổ sung biểu mẫu kèm CV 976-TCCB Bổ sung biểu mẫu kèm CV 976-TCCB

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 34.54 kB
Số lần tải: 1965

Biểu mẫu kèm theo CV 992-TCCB Biểu mẫu kèm theo CV 992-TCCB

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 52.5 kB
Số lần tải: 1527

TB kế hoạch nghiên cứu CT BD Hiệu trưởng trường phổ thông. TB kế hoạch nghiên cứu CT BD Hiệu trưởng trường phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 88.02 kB
Số lần tải: 2485

CV 793/SGD&ĐT-VP về Ý kiến phản hồi về các SKKN xếp loại A cấp ngành CV 793/SGD&ĐT-VP về Ý kiến phản hồi về các SKKN xếp loại A cấp ngành

hot!
Ngày đăng: 31/08/2010
Dung lượng: 40.78 kB
Số lần tải: 2522

Các SKKN xếp loại A cấp ngành sẽ lần lượt được đăng lên website Sở GD&ĐT, mục "Sáng kiến kinh nghiệm"

CV 988-TrH ngày 31/8/10 v/v thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS, THPT.. CV 988-TrH ngày 31/8/10 v/v thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS, THPT..

hot!
Ngày đăng: 31/08/2010
Dung lượng: 189.13 kB
Số lần tải: 2030
Trang 368 của 402

Danh mục

Đăng nhập