Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 875-TrH ngày 9/8/10 v/v HD dạy học CT song ngữ tiếng Pháp. CV 875-TrH ngày 9/8/10 v/v HD dạy học CT song ngữ tiếng Pháp.

hot!
Ngày đăng: 09/08/2010
Dung lượng: 164.66 kB
Số lần tải: 1433

GM của UBND tỉnh v/v dự HN trực tuyến với CP triển khai Đề án PCGD MN 5 tuổi. GM của UBND tỉnh v/v dự HN trực tuyến với CP triển khai Đề án PCGD MN 5 tuổi.

hot!
Ngày đăng: 09/08/2010
Dung lượng: 47.92 kB
Số lần tải: 1383

Nhờ PGD&ĐT Chợ Lách, Thạnh Phú, Bình Đại mời giúp Hiệu trưởng 3 trường mầm non trực thuộc (như giấy mời).

CV 871-GDCN ngày 6/8/10 v/v chi trả học phí cho ĐHSP Huế. CV 871-GDCN ngày 6/8/10 v/v chi trả học phí cho ĐHSP Huế.

hot!
Ngày đăng: 06/08/2010
Dung lượng: 45.6 kB
Số lần tải: 1907

CV 865-GDMN ngày 4/8/10 v/v tập huấn chuyên môn cho CBQL,GVMN hè.... CV 865-GDMN ngày 4/8/10 v/v tập huấn chuyên môn cho CBQL,GVMN hè....

hot!
Ngày đăng: 05/08/2010
Dung lượng: 59.29 kB
Số lần tải: 2045

Phòng TCCB thông báo các đơn vị báo cáo Lao động tiền lương . Phòng TCCB thông báo các đơn vị báo cáo Lao động tiền lương .

hot!
Ngày đăng: 03/08/2010
Dung lượng: 15.55 kB
Số lần tải: 1987

QĐ khen thưởng năm học 2009-2010. QĐ khen thưởng năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 03/08/2010
Dung lượng: 283.1 kB
Số lần tải: 4135

QĐ công nhận kết quả thực hiện PTTĐ "XDTHTT, HSTC" QĐ công nhận kết quả thực hiện PTTĐ "XDTHTT, HSTC"

hot!
Ngày đăng: 03/08/2010
Dung lượng: 69.31 kB
Số lần tải: 1784

CV 856-TrH ngày 2/8/10 v/v tập huấn phương pháp nghiên cứu KHSPƯD. CV 856-TrH ngày 2/8/10 v/v tập huấn phương pháp nghiên cứu KHSPƯD.

hot!
Ngày đăng: 02/08/2010
Dung lượng: 58.13 kB
Số lần tải: 1747

CV 852-TrH ngày 2/8/10 v/v thu lệ phí nghề phổ thông khóa tháng 3/2010. CV 852-TrH ngày 2/8/10 v/v thu lệ phí nghề phổ thông khóa tháng 3/2010.

hot!
Ngày đăng: 02/08/2010
Dung lượng: 64.5 kB
Số lần tải: 1519

Trợ cấp GV đi học thạc sĩ. Trợ cấp GV đi học thạc sĩ.

hot!
Ngày đăng: 29/07/2010
Dung lượng: 267 kB
Số lần tải: 1998

Mời các trường trực thuộc Sở đến nhận tiền trợ cấp GV đi học thạc sĩ.

Thời gian: 14g ngày 30/7 hoặc 14g ngày 4/8 (ngoài thời gian trên thủ quỹ đi học).

Trang 364 của 394

Danh mục

Đăng nhập