Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX. Tiêu chí thi đua cho các TTGDTX.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2010
Dung lượng: 74 kB
Số lần tải: 3616

Thông báo V/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo - Năm học 2010-2011. Thông báo V/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo - Năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2010
Dung lượng: 39.41 kB
Số lần tải: 2703

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 04/10/2010
Dung lượng: 59.32 kB
Số lần tải: 1552

Báo cáo họp giao ban lần 1 năm học  2010-2011 Báo cáo họp giao ban lần 1 năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 04/10/2010
Dung lượng: 423.6 kB
Số lần tải: 2241

Kế hoạch tổ chức hội thi Tiếng hát giáo viên. Kế hoạch tổ chức hội thi Tiếng hát giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 01/10/2010
Dung lượng: 227.47 kB
Số lần tải: 2247

File kèm cv 1149-KHTC File kèm cv 1149-KHTC

hot!
Ngày đăng: 01/10/2010
Dung lượng: 42.5 kB
Số lần tải: 1303

File kèm CV 1145-TrH File kèm CV 1145-TrH

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 138 kB
Số lần tải: 1466

cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011. cv 1145-TrH ngày 30/9/10 v/v báo cáo đầu năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 56.08 kB
Số lần tải: 1626

Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011. Kế hoạch thanh tra giáo dục năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2010
Dung lượng: 510.96 kB
Số lần tải: 2476
Trang 364 của 402

Danh mục

Đăng nhập