Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

KH hoạt động của BVSTBPN ngành GD&ĐT. KH hoạt động của BVSTBPN ngành GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 14/02/2011
Dung lượng: 165.65 kB
Số lần tải: 1816

KH giám sát thực hiện công tác VSTBPN và công tác bình đẳng giới. KH giám sát thực hiện công tác VSTBPN và công tác bình đẳng giới.

hot!
Ngày đăng: 14/02/2011
Dung lượng: 60.75 kB
Số lần tải: 1386

BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII... BC sơ kết HKI-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm HKII...

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 818.52 kB
Số lần tải: 2060

Danh sách các lớp năng khiếu thể dục thể thao. Danh sách các lớp năng khiếu thể dục thể thao.

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 121.71 kB
Số lần tải: 1703

Công văn 148 V/v Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011 Công văn 148 V/v Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 33.39 kB
Số lần tải: 1775

Công văn 148/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/02/2011 V/ Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành GD&ĐT đối với PGD Châu Thành. QĐ v/v thanh tra chuyên ngành GD&ĐT đối với PGD Châu Thành.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 136.53 kB
Số lần tải: 2326

Mẫu kèm theo CV 142-KHTC Mẫu kèm theo CV 142-KHTC

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 147.5 kB
Số lần tải: 2668

QĐ 54 ngày 10/2/11 v/v phân công các thành viên Ban Giám đốc. QĐ 54 ngày 10/2/11 v/v phân công các thành viên Ban Giám đốc.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 85.06 kB
Số lần tải: 2163

CV 143 -TCCB ngày 10/2/11 v/v b/c nhu cầu tuyển dụng viên chức  năm 2011. CV 143 -TCCB ngày 10/2/11 v/v b/c nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 73.66 kB
Số lần tải: 2417

CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 131.77 kB
Số lần tải: 2466

Công văn 125  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn 125 ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2011
Dung lượng: 80.13 kB
Số lần tải: 1624

Công văn 125/SGD&ĐT-KT&QLCLGD  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2010-2011

Trang 360 của 412

Danh mục

Đăng nhập