Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010. GM dự Đại hội thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2005-2010.

hot!
Ngày đăng: 17/06/2010
Dung lượng: 46.21 kB
Số lần tải: 1896

KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN. KH bồi dưỡng hè cho CBQL và GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 126.37 kB
Số lần tải: 2450

CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN. CV 641 ngày 16/6/10 v/v cử CB, GV tham dự lớp bồi dưỡng hè GVMN.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 32.63 kB
Số lần tải: 1494

CV 640 ngày 15/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL. CV 640 ngày 15/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL.

hot!
Ngày đăng: 16/06/2010
Dung lượng: 50.09 kB
Số lần tải: 1811

CV 633 ngày 14/6/10 v/v góp ý kiến hệ thống thông tin QLGD VNPT-School. CV 633 ngày 14/6/10 v/v góp ý kiến hệ thống thông tin QLGD VNPT-School.

hot!
Ngày đăng: 15/06/2010
Dung lượng: 197.79 kB
Số lần tải: 2203

Danh sách sửa đổi, bổ sung thi chứng chỉ T.A của ĐH Cambridge. Danh sách sửa đổi, bổ sung thi chứng chỉ T.A của ĐH Cambridge.

hot!
Ngày đăng: 15/06/2010
Dung lượng: 203.69 kB
Số lần tải: 1531

Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả. Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

hot!
Ngày đăng: 14/06/2010
Dung lượng: 117.91 kB
Số lần tải: 1673

CV 627 ngày 11/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL. CV 627 ngày 11/6/10 v/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng CBQL.

hot!
Ngày đăng: 11/06/2010
Dung lượng: 55.18 kB
Số lần tải: 2387

KH công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sáu tháng cưối năm 2010. KH công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sáu tháng cưối năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 11/06/2010
Dung lượng: 212.72 kB
Số lần tải: 1667

BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị... BC thực trạng phòng học bộ môn, phòng thiết bị...

hot!
Ngày đăng: 10/06/2010
Dung lượng: 128.57 kB
Số lần tải: 1814

Kính gởi: Các PGDĐT, các trường THPT

Căn cứ văn bản 3175 của BGDĐT (đính kèm), đề nghị các đơn vị gởi báo cáo về Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GD trước ngày 18/6/2010.

CV 608 ngày 8/6/10 v/v tập huấn lập kế hoạch CT ĐBCLGD trường học. CV 608 ngày 8/6/10 v/v tập huấn lập kế hoạch CT ĐBCLGD trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 87.92 kB
Số lần tải: 2123

TB tuyển sinh cao học tháng 8/2010 tại T.ĐH Đồng Tháp. TB tuyển sinh cao học tháng 8/2010 tại T.ĐH Đồng Tháp.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 246.53 kB
Số lần tải: 1986
Trang 360 của 385

Danh mục

Đăng nhập