Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách các lớp năng khiếu thể dục thể thao. Danh sách các lớp năng khiếu thể dục thể thao.

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 121.71 kB
Số lần tải: 1690

Công văn 148 V/v Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011 Công văn 148 V/v Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 11/02/2011
Dung lượng: 33.39 kB
Số lần tải: 1758

Công văn 148/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/02/2011 V/ Thông báo kết quả phúc khảo bài chi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010-2011

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành GD&ĐT đối với PGD Châu Thành. QĐ v/v thanh tra chuyên ngành GD&ĐT đối với PGD Châu Thành.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 136.53 kB
Số lần tải: 2312

Mẫu kèm theo CV 142-KHTC Mẫu kèm theo CV 142-KHTC

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 147.5 kB
Số lần tải: 2655

QĐ 54 ngày 10/2/11 v/v phân công các thành viên Ban Giám đốc. QĐ 54 ngày 10/2/11 v/v phân công các thành viên Ban Giám đốc.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 85.06 kB
Số lần tải: 2149

CV 143 -TCCB ngày 10/2/11 v/v b/c nhu cầu tuyển dụng viên chức  năm 2011. CV 143 -TCCB ngày 10/2/11 v/v b/c nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 73.66 kB
Số lần tải: 2402

CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 131.77 kB
Số lần tải: 2450

Công văn 125  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn 125 ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2011
Dung lượng: 80.13 kB
Số lần tải: 1607

Công văn 125/SGD&ĐT-KT&QLCLGD  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2010-2011

QĐ thành lập các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông. QĐ thành lập các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 29/01/2011
Dung lượng: 564.73 kB
Số lần tải: 2197
Trang 351 của 402

Danh mục

Đăng nhập