Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 398 ngày 26/4/10 v/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2009-2010. CV 398 ngày 26/4/10 v/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 26/04/2010
Dung lượng: 487.25 kB
Số lần tải: 2431

CV 397 ngày 26/4/10 v/v xin ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung văn bản. CV 397 ngày 26/4/10 v/v xin ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung văn bản.

hot!
Ngày đăng: 26/04/2010
Dung lượng: 274.31 kB
Số lần tải: 1471

P.GDĐT Thành phố, Châu Thành, Chợ Lách.

CV 393/GDTX V/v Họp trực tuyến thi TN THPT năm 2009-2010 CV 393/GDTX V/v Họp trực tuyến thi TN THPT năm 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 22/04/2010
Dung lượng: 34.43 kB
Số lần tải: 1995

CV 383 ngày 21/4/10 v/v cử học sinh dự lễ 30/4 và tham gia ĐH TDTT. CV 383 ngày 21/4/10 v/v cử học sinh dự lễ 30/4 và tham gia ĐH TDTT.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2010
Dung lượng: 65.38 kB
Số lần tải: 1611

Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 32.3 kB
Số lần tải: 2223

CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức. CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 68.59 kB
Số lần tải: 2579

CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010. CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 123.64 kB
Số lần tải: 2237

CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế. CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 37.16 kB
Số lần tải: 1837

Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học. Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 79.15 kB
Số lần tải: 1805

CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT. CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 48.62 kB
Số lần tải: 1719

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 99.63 kB
Số lần tải: 2021
Trang 351 của 370

Danh mục

Đăng nhập