Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010. CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 16/11/2010
Dung lượng: 547 kB
Số lần tải: 1947

Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS Thay thế CV 1324-GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 204.05 kB
Số lần tải: 3532

Thay thế công văn số 1324 GDTrH ngày 12/11/2010 về việc tập huấn bồi dưỡng HSG lớp 9 THCS

TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV. TB v/v báo cáo bổ sung quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng CBGV.

hot!
Ngày đăng: 15/11/2010
Dung lượng: 26.43 kB
Số lần tải: 2193

Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 120.5 kB
Số lần tải: 1676

Công văn số 1325/SGD&ĐT - TCCB ngày 12/11/2010 của Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trường Mầm non và Tiểu học.

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 91.63 kB
Số lần tải: 1871

Công văn 1322/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 12/11/2010 V/v Tập huấn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa... Rà soát thống nhất danh mục bổ sung Đề án Kiên cố hóa...

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 49.53 kB
Số lần tải: 1609

Công văn số 1319/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/11/2010 của Phòng KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 1634

Công văn số 1317/SGD&ĐT-BVSTBPN ngày 12/11/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo QĐ Thành lập đoàn Thanh tra Hoạt động sư phạm nhà giáo

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 594.66 kB
Số lần tải: 4057
Trang 351 của 394

Danh mục

Đăng nhập