Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

TB v/v kiểm tra thi HKII năm học 2010-2011. TB v/v kiểm tra thi HKII năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 92.29 kB
Số lần tải: 2865

GM làm việc về kế hoạch phát triển giáo dục năm 2012. GM làm việc về kế hoạch phát triển giáo dục năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 66.85 kB
Số lần tải: 2219

File kèm CV 452-KHTC ngày 8/4/11. File kèm CV 452-KHTC ngày 8/4/11.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 20.12 kB
Số lần tải: 1729

CV 452-KHTC ngày 08/4/11 V/v thống kê hiện trạng CSVC trường học. CV 452-KHTC ngày 08/4/11 V/v thống kê hiện trạng CSVC trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 51.83 kB
Số lần tải: 1873

TB v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo phòng GDMN. TB v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo phòng GDMN.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 34.47 kB
Số lần tải: 2211

CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011 CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 62.78 kB
Số lần tải: 2079

CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 5.08 MB
Số lần tải: 2862

Báo cáo kinh phí năm 2010. Báo cáo kinh phí năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 1280

Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 42.9 kB
Số lần tải: 1913

Công văn 434/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 07/04/2011 của Sở GD&ĐT V/v Triệu tập Hội nghị thi

Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011. Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 152.5 kB
Số lần tải: 1674
Trang 351 của 411

Danh mục

Đăng nhập