Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo xét cấp học bổng "Thắp sáng niềm tin". Thông báo xét cấp học bổng "Thắp sáng niềm tin".

hot!
Ngày đăng: 06/06/2017
Dung lượng: 495.5 kB
Số lần tải: 739

CV số 1094-KT v/v điều chỉnh nhân sự coi thi kì thi THPT quốc gia 2017. CV số 1094-KT v/v điều chỉnh nhân sự coi thi kì thi THPT quốc gia 2017.

hot!
Ngày đăng: 05/06/2017
Dung lượng: 226.02 kB
Số lần tải: 2106

CV số 1075-TCCB v/v lấy ý kiến về nhu cầu nhân lực Y tế trường học. CV số 1075-TCCB v/v lấy ý kiến về nhu cầu nhân lực Y tế trường học.

hot!
Ngày đăng: 01/06/2017
Dung lượng: 241.02 kB
Số lần tải: 2209

Thông báo yêu cầu gửi báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017 (theo CV 944/SGD&ĐT-KHTC) Thông báo yêu cầu gửi báo cáo thống kê cuối năm học 2016-2017 (theo CV 944/SGD&ĐT-KHTC)

hot!
Ngày đăng: 30/05/2017
Dung lượng: 20 kB
Số lần tải: 667

Đề nghị các đơn vị (có danh sách kèm theo) nhanh chóng gửi báo cáo về Phòng KHTC (cô Loan)

Trang 3 của 373

Danh mục

Đăng nhập