Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 230-TH v/v thực hiện chương trình Nhà hát Khoa học. CV số 230-TH v/v thực hiện chương trình Nhà hát Khoa học.

hot!
Ngày đăng: 09/02/2017
Dung lượng: 801.79 kB
Số lần tải: 710

Bổ sung chương trình

Thông báo v/v tổ chức vòng thi chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 Thông báo v/v tổ chức vòng thi chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 08/02/2017
Dung lượng: 496.95 kB
Số lần tải: 833

Điều chỉnh tại trang 1, phần II. Gian trưng bày

CV số 216-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 02/4/2017. CV số 216-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 02/4/2017.

hot!
Ngày đăng: 07/02/2017
Dung lượng: 576.42 kB
Số lần tải: 1391

CV số 197-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2016 CV số 197-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2016

hot!
Ngày đăng: 06/02/2017
Dung lượng: 216.3 kB
Số lần tải: 496

CV số 192-TCCB v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND. CV số 192-TCCB v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND.

hot!
Ngày đăng: 06/02/2017
Dung lượng: 1.05 MB
Số lần tải: 1717
Trang 3 của 355

Danh mục

Đăng nhập