Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 478.94 kB
Số lần tải: 4889

QĐ thanh tra hành chính trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng QĐ thanh tra hành chính trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 155.07 kB
Số lần tải: 467

CV số 2918-TCCB v/v báo cáo giải trình số lượng người làm việc. CV số 2918-TCCB v/v báo cáo giải trình số lượng người làm việc.

hot!
Ngày đăng: 10/11/2016
Dung lượng: 72.25 kB
Số lần tải: 1396

Hướng dẫn về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Hướng dẫn về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

hot!
Ngày đăng: 10/11/2016
Dung lượng: 1.45 MB
Số lần tải: 772

CV số 2911-TTr v/v tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm CV số 2911-TTr v/v tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm

hot!
Ngày đăng: 08/11/2016
Dung lượng: 161.09 kB
Số lần tải: 1741

Kết luận thanh tra chuyên ngành TTGDNN-GDTX  Mỏ Cày Nam Kết luận thanh tra chuyên ngành TTGDNN-GDTX Mỏ Cày Nam

hot!
Ngày đăng: 08/11/2016
Dung lượng: 772.99 kB
Số lần tải: 645
Trang 10 của 352

Danh mục

Đăng nhập