Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Lê Hoàng Chiếu. Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Lê Hoàng Chiếu.

hot!
Ngày đăng: 06/10/2017
Dung lượng: 914.07 kB
Số lần tải: 1327

CV số 1979-TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 CV số 1979-TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

hot!
Ngày đăng: 06/10/2017
Dung lượng: 198.92 kB
Số lần tải: 1482

CV số 1975-TCCB v/v triển khai thực hiện Quyết định 455-QĐ/TU. CV số 1975-TCCB v/v triển khai thực hiện Quyết định 455-QĐ/TU.

hot!
Ngày đăng: 05/10/2017
Dung lượng: 504.77 kB
Số lần tải: 1629

QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Nam QĐ v/v thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Nam

hot!
Ngày đăng: 02/10/2017
Dung lượng: 133.62 kB
Số lần tải: 1477
Trang 10 của 396

Danh mục

Đăng nhập