Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1663-TH v/v ngăn ngừa sách giả trên thị trường CV số 1663-TH v/v ngăn ngừa sách giả trên thị trường

hot!
Ngày đăng: 22/08/2017
Dung lượng: 462.14 kB
Số lần tải: 675

CV số 1656-TrH v/v lấy ý kiến về thời gian tổ chức kì thi nghề PT từ năm học 2017-2018 CV số 1656-TrH v/v lấy ý kiến về thời gian tổ chức kì thi nghề PT từ năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 22/08/2017
Dung lượng: 58.91 kB
Số lần tải: 786

Có điều chỉnh

CV số 1632-TCCB v/v lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2018 CV số 1632-TCCB v/v lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2018

hot!
Ngày đăng: 18/08/2017
Dung lượng: 148.22 kB
Số lần tải: 744

Bổ sung biểu mẫu

Trang 9 của 388

Danh mục

Đăng nhập