Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 256-TX v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW CV số 256-TX v/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW

hot!
Ngày đăng: 10/02/2017
Dung lượng: 528.63 kB
Số lần tải: 1466

CV số 230-TH v/v thực hiện chương trình Nhà hát Khoa học. CV số 230-TH v/v thực hiện chương trình Nhà hát Khoa học.

hot!
Ngày đăng: 09/02/2017
Dung lượng: 801.79 kB
Số lần tải: 742

Bổ sung chương trình

Thông báo v/v tổ chức vòng thi chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 Thông báo v/v tổ chức vòng thi chung khảo cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 08/02/2017
Dung lượng: 496.95 kB
Số lần tải: 869

Điều chỉnh tại trang 1, phần II. Gian trưng bày

CV số 216-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 02/4/2017. CV số 216-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông khóa ngày 02/4/2017.

hot!
Ngày đăng: 07/02/2017
Dung lượng: 576.42 kB
Số lần tải: 1577

CV số 197-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2016 CV số 197-KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí IV năm 2016

hot!
Ngày đăng: 06/02/2017
Dung lượng: 216.3 kB
Số lần tải: 544
Trang 8 của 361

Danh mục

Đăng nhập