Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 20/06/2018
Dung lượng: 1.22 MB
Số lần tải: 6015

CV số 1171_KT v/v rà soát danh sách cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2018 CV số 1171_KT v/v rà soát danh sách cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2018

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 1.24 MB
Số lần tải: 3754

Bổ sung bản cam kết

CV số 1167_CTTT v/v giới thiệu học sinh giỏi họ Đặng CV số 1167_CTTT v/v giới thiệu học sinh giỏi họ Đặng

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 210.04 kB
Số lần tải: 932

Nhắc nhở báo cáo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo CV 996-TCCB ngày 30/5/2018 Nhắc nhở báo cáo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo CV 996-TCCB ngày 30/5/2018

hot!
Ngày đăng: 19/06/2018
Dung lượng: 87.11 kB
Số lần tải: 1054

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị báo cáo về Phòng TCCB, hạn chót trong ngày 20/6/2018

KHẨN: CV số 1155_TCCB v/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019 KHẨN: CV số 1155_TCCB v/v xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019

hot!
Ngày đăng: 18/06/2018
Dung lượng: 154.36 kB
Số lần tải: 1899

Hướng dẫn kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ Hướng dẫn kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát Hoa phượng đỏ

hot!
Ngày đăng: 18/06/2018
Dung lượng: 549.83 kB
Số lần tải: 770

CV số 1129_CTTT v/v triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT CV số 1129_CTTT v/v triển khai Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT

hot!
Ngày đăng: 15/06/2018
Dung lượng: 501.67 kB
Số lần tải: 1554

Nhắc nhở báo cáo đánh giá cuối năm theo Hướng dẫn 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018 Nhắc nhở báo cáo đánh giá cuối năm theo Hướng dẫn 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018

hot!
Ngày đăng: 14/06/2018
Dung lượng: 75.04 kB
Số lần tải: 747

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Sở, hạn chót ngày 15/6/2018.

QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức chấm thi THPT QG năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức chấm thi THPT QG năm 2018

hot!
Ngày đăng: 13/06/2018
Dung lượng: 257.17 kB
Số lần tải: 1181

Điều chỉnh danh sách

QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức coi thi THPT quốc gia năm 2018 QĐ v/v thanh tra công tác tổ chức coi thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 12/06/2018
Dung lượng: 1.07 MB
Số lần tải: 2222

CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 1081_VP v/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 11/06/2018
Dung lượng: 7.51 MB
Số lần tải: 5157
Trang 8 của 426

Danh mục

Đăng nhập