Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 425_KT v/v đăng ký mua hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2018 CV số 425_KT v/v đăng ký mua hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 19/03/2018
Dung lượng: 92.96 kB
Số lần tải: 494

QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018 QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 434.56 kB
Số lần tải: 2029

CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 153.23 kB
Số lần tải: 563

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 3147

Có điều chỉnh tại trang 4, 7, 11

Trang 7 của 411

Danh mục

Đăng nhập