Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1261_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo CV số 1261_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo

hot!
Ngày đăng: 02/07/2018
Dung lượng: 108.08 kB
Số lần tải: 629

CV số 1253_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 CV số 1253_VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 02/07/2018
Dung lượng: 3.95 MB
Số lần tải: 769

CV số 3009-UBND v/v thực hiện mức lương cơ sở CV số 3009-UBND v/v thực hiện mức lương cơ sở

hot!
Ngày đăng: 29/06/2018
Dung lượng: 187.84 kB
Số lần tải: 2210

CV số 1245_CTTT v/v tuyên truyền Ngày hội truyền thống văn hóa (01/7) CV số 1245_CTTT v/v tuyên truyền Ngày hội truyền thống văn hóa (01/7)

hot!
Ngày đăng: 29/06/2018
Dung lượng: 169.26 kB
Số lần tải: 284

CV số 1243_KT v/v cử cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2019 CV số 1243_KT v/v cử cán bộ, giáo viên học lớp TC LLCT-HC năm 2019

hot!
Ngày đăng: 29/06/2018
Dung lượng: 148.16 kB
Số lần tải: 1646

CV 1227-GDMN v/v cử CBQL, GVMN dự tập huấn các chuyên đề trong quản lý thực hiện Chương trình GDMN CV 1227-GDMN v/v cử CBQL, GVMN dự tập huấn các chuyên đề trong quản lý thực hiện Chương trình GDMN

hot!
Ngày đăng: 28/06/2018
Dung lượng: 141.2 kB
Số lần tải: 653

Điều chỉnh thời gian ở mục b)

CV số 1188_TCCB v/v chấn chỉnh đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp CV số 1188_TCCB v/v chấn chỉnh đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

hot!
Ngày đăng: 21/06/2018
Dung lượng: 176.06 kB
Số lần tải: 2677
Trang 7 của 426

Danh mục

Đăng nhập