Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 983_CTTT v/v rà soát học sinh thuộc diện cần hỗ trợ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" CV số 983_CTTT v/v rà soát học sinh thuộc diện cần hỗ trợ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi"

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 93.03 kB
Số lần tải: 1535

Điều chỉnh số văn bản

Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế năm 2018 Kết quả thẩm tra danh sách tinh giản biên chế năm 2018

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 5.55 MB
Số lần tải: 4077

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2018

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.74 MB
Số lần tải: 1658

Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú Kết luận thanh tra hoạt động của TTNN EFE huyện Thạnh Phú

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 612.52 kB
Số lần tải: 1794

CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 CV số 966_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

hot!
Ngày đăng: 28/05/2018
Dung lượng: 2.56 MB
Số lần tải: 1698

CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018 CV số 964_VP v/v xét khen thưởng năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 25/05/2018
Dung lượng: 89.14 kB
Số lần tải: 3935
Trang 6 của 421

Danh mục

Đăng nhập