Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định thanh tra hành chính THPT Lê Hoàng Chiếu Quyết định thanh tra hành chính THPT Lê Hoàng Chiếu

hot!
Ngày đăng: 11/09/2017
Dung lượng: 90.15 kB
Số lần tải: 636

CV 1794 v/v chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học CV 1794 v/v chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học

hot!
Ngày đăng: 11/09/2017
Dung lượng: 70.94 kB
Số lần tải: 1217

QĐ v/v điều chỉnh giao biên chế sự nghiệp năm 2017 QĐ v/v điều chỉnh giao biên chế sự nghiệp năm 2017

hot!
Ngày đăng: 11/09/2017
Dung lượng: 166.77 kB
Số lần tải: 1490

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018 Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 08/09/2017
Dung lượng: 43.15 kB
Số lần tải: 1687

CV số 1786-TTr v/v hướng dẫn công tác kiểm tra của năm học 2017-2018 CV số 1786-TTr v/v hướng dẫn công tác kiểm tra của năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 08/09/2017
Dung lượng: 485.96 kB
Số lần tải: 1694

Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 07/09/2017
Dung lượng: 198.53 kB
Số lần tải: 1811

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 07/09/2017
Dung lượng: 463.68 kB
Số lần tải: 1717

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018 Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 06/09/2017
Dung lượng: 621.16 kB
Số lần tải: 1937
Trang 6 của 388

Danh mục

Đăng nhập