Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo tiến hành đánh giá ngoài các cơ sở GDMN, phổ thông Thông báo tiến hành đánh giá ngoài các cơ sở GDMN, phổ thông

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/10/2014
Dung lượng: 75.57 kB
Số lần tải: 894

CV 2608-TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. CV 2608-TCCB v/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/10/2014
Dung lượng: 59.98 kB
Số lần tải: 1129

Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Phan Ngọc Tòng. Kết luận thanh tra chuyên ngành và hành chính Trường THPT Phan Ngọc Tòng.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/10/2014
Dung lượng: 732.64 kB
Số lần tải: 819

CV 2569-TCCB v/v lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ. CV 2569-TCCB v/v lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ.

hot!
Ngày đăng: 27/10/2014
Dung lượng: 53.74 kB
Số lần tải: 1910
Trang 1 của 239

Danh mục

Đăng nhập