Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2782-KT v/v tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT trong trường học. CV số 2782-KT v/v tăng cường các hoạt động ứng dụng CNTT trong trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/10/2016
Dung lượng: 538.2 kB
Số lần tải: 659

Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016 Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/10/2016
Dung lượng: 264.34 kB
Số lần tải: 593

Thay đổi thời gian tập huấn

Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại Kết luận thanh tra Phòng GD&ĐT Bình Đại

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 1.97 MB
Số lần tải: 1016

QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri QĐ thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/10/2016
Dung lượng: 194.82 kB
Số lần tải: 593

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay Chữ tốt năm 2016

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 152.1 kB
Số lần tải: 529

CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên CV số 2744-GDTX v/v rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục thường xuyên

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 307.57 kB
Số lần tải: 314

Bổ sung biểu mẫu

CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học CV số 2743-GDTH v/v chuẩn bị nội dung tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 91.94 kB
Số lần tải: 568

QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh QĐ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Trường Sinh

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 197.77 kB
Số lần tải: 571

CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản CV số 2736-TTr v/v điều chỉnh văn bản

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/10/2016
Dung lượng: 61.5 kB
Số lần tải: 983

CV số 2734-TTr v/v báo cáo dạy thêm, học thêm CV số 2734-TTr v/v báo cáo dạy thêm, học thêm

hot!
Ngày đăng: 21/10/2016
Dung lượng: 84.83 kB
Số lần tải: 1173
Trang 1 của 341

Danh mục

Đăng nhập