Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp. CV 372- TTr v/v triển khai Hiến pháp.

mới!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 59.8 kB
Số lần tải: 80

CV 377 -GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh năm 2015. CV 377 -GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 59.05 kB
Số lần tải: 258

Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp. Kính gửi các TTGDTX, các TT Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 28 kB
Số lần tải: 185

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo biểu mẫu của Sở Lao động TBXH.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới". Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2015
Dung lượng: 274.7 kB
Số lần tải: 538

CV 368- GDTH v/v phân bổ và hướng dẫn quản lý, sử dụng tài liệu. CV 368- GDTH v/v phân bổ và hướng dẫn quản lý, sử dụng tài liệu.

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/02/2015
Dung lượng: 58.97 kB
Số lần tải: 955

Quy chế thi THPT Quốc gia và Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui của Bộ GD&ĐT Quy chế thi THPT Quốc gia và Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui của Bộ GD&ĐT

mới! & hot!
Ngày đăng: 27/02/2015
Dung lượng: 125.61 kB
Số lần tải: 1189

CV 364 -TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT. CV 364 -TrH v/v khảo sát chuyên môn các trường THPT.

hot!
Ngày đăng: 26/02/2015
Dung lượng: 96.33 kB
Số lần tải: 1066

QĐ v/v thanh tra hành chính Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. QĐ v/v thanh tra hành chính Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

hot!
Ngày đăng: 25/02/2015
Dung lượng: 95.68 kB
Số lần tải: 677
Trang 1 của 256

Danh mục

Đăng nhập