Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn. CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/07/2014
Dung lượng: 38.56 kB
Số lần tải: 523
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

QĐ khen thưởng năm học 2013-2014 QĐ khen thưởng năm học 2013-2014

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 185.92 kB
Số lần tải: 2421

Các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xem quyết định và cử người đến nhận tiền và giấy khen tại Văn phòng Sở.

Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014. Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 385.04 kB
Số lần tải: 809

CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014. CV 1675-KHTC v/v báo cáo công tác CSVC, sách và TBDH năm học 2013-2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 57.73 kB
Số lần tải: 946

CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014. CV 1674-TrH v/v rà soát thông tin giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 23/07/2014
Dung lượng: 426.33 kB
Số lần tải: 526
Trang 1 của 223

Danh mục

Đăng nhập