Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1858- TrH v/v nhận học bổng khuyến học năm 2015. CV 1858- TrH v/v nhận học bổng khuyến học năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/09/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 334

Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông. Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi nghề phổ thông.

mới! & hot!
Ngày đăng: 01/09/2015
Dung lượng: 326.07 kB
Số lần tải: 453

CV 1851- TH v/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học. CV 1851- TH v/v hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 01/09/2015
Dung lượng: 385.85 kB
Số lần tải: 583

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 2003

CV 1846- TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016. CV 1846- TH v/v hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 530.26 kB
Số lần tải: 1611

CV 1838 -VP v/v dự lễ khai giảng năm học 2015-2016. CV 1838 -VP v/v dự lễ khai giảng năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 566.44 kB
Số lần tải: 2194

CV 1836- TH v/v thông báo cuộc thi vẽ tranh "Đây là cuộc sống của em". CV 1836- TH v/v thông báo cuộc thi vẽ tranh "Đây là cuộc sống của em".

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 377.47 kB
Số lần tải: 596

CV 1833- GDTX v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX. CV 1833- GDTX v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 970.58 kB
Số lần tải: 332

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 3509
Trang 1 của 282

Danh mục

Đăng nhập