Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1433-TCCB v/v cho chủ trương hợp đồng nhân viên bảo vệ CV 1433-TCCB v/v cho chủ trương hợp đồng nhân viên bảo vệ

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/08/2019
Dung lượng: 230.23 kB
Số lần tải: 1113

CV 1427-VP V/v thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020 CV 1427-VP V/v thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2019
Dung lượng: 1.17 MB
Số lần tải: 1302

Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2019
Dung lượng: 1.19 MB
Số lần tải: 996

Rà soát, kiểm tra và báo cáo về hoạt động của các cơ sở giáo dục Rà soát, kiểm tra và báo cáo về hoạt động của các cơ sở giáo dục

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2019
Dung lượng: 406.14 kB
Số lần tải: 399

Thông báo tham dự hội nghị tổng kết hoạt động vườn rau hữu cơ tại trường Thông báo tham dự hội nghị tổng kết hoạt động vườn rau hữu cơ tại trường

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2019
Dung lượng: 367.04 kB
Số lần tải: 378

CV 1417-CTTT v/v nhận học bổng Hồ Hảo Hớn và xe đạp tình thương năm 2019 CV 1417-CTTT v/v nhận học bổng Hồ Hảo Hớn và xe đạp tình thương năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2019
Dung lượng: 5.66 MB
Số lần tải: 463

Dự thảo danh sách nhận xe đạp năm 2019 Dự thảo danh sách nhận xe đạp năm 2019

hot!
Ngày đăng: 19/08/2019
Dung lượng: 66 kB
Số lần tải: 706

Dự thảo Danh sách học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2019 Dự thảo Danh sách học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2019

hot!
Ngày đăng: 19/08/2019
Dung lượng: 315 kB
Số lần tải: 638

Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019 Thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn bị đánh giá ngoài đợt tháng 11/2019

hot!
Ngày đăng: 14/08/2019
Dung lượng: 211.62 kB
Số lần tải: 1029
Trang 1 của 469

Danh mục

Đăng nhập