Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục tỉnh Bến Tre năm 2018 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục tỉnh Bến Tre năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/01/2018
Dung lượng: 863.92 kB
Số lần tải: 185

CV số 96_GDTX v/v triển khai đăng ký "Đơn vị học tập" năm 2018 CV số 96_GDTX v/v triển khai đăng ký "Đơn vị học tập" năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/01/2018
Dung lượng: 128.51 kB
Số lần tải: 519

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2018 Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/01/2018
Dung lượng: 1.05 MB
Số lần tải: 1118

CV số 93_VP v/v thay đổi thời gian họp giao ban lần 2 năm học 2017-2018 CV số 93_VP v/v thay đổi thời gian họp giao ban lần 2 năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/01/2018
Dung lượng: 84.69 kB
Số lần tải: 848

CV số 89_TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức CV số 89_TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/01/2018
Dung lượng: 99.84 kB
Số lần tải: 1929

CV số 79_VP v/v tổ chức Họp giao ban lần 2 năm học 2017-2018 CV số 79_VP v/v tổ chức Họp giao ban lần 2 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/01/2018
Dung lượng: 178.39 kB
Số lần tải: 1280
Trang 1 của 400

Danh mục

Đăng nhập