Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ thanh tra chấm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2016-2017 QĐ thanh tra chấm thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2016-2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/09/2016
Dung lượng: 119.3 kB
Số lần tải: 719

QĐ thanh tra coi thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2016-2017 QĐ thanh tra coi thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2016-2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 29/09/2016
Dung lượng: 120.29 kB
Số lần tải: 680

Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra trường THPT Cheguevara Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra trường THPT Cheguevara

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/09/2016
Dung lượng: 103.77 kB
Số lần tải: 919

CV số 2411-KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán thu chi ngân sách năm 2017 CV số 2411-KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán thu chi ngân sách năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/09/2016
Dung lượng: 213.2 kB
Số lần tải: 812

Bổ sung biểu mẫu

Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Bình Đại Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT Bình Đại

mới! & hot!
Ngày đăng: 26/09/2016
Dung lượng: 225.99 kB
Số lần tải: 1037
Trang 1 của 337

Danh mục

Đăng nhập