Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB

mới! & hot!
Ngày đăng: 06/12/2016
Dung lượng: 41 kB
Số lần tải: 150

CV số 3070-TCCB v/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo CV số 3070-TCCB v/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

mới! & hot!
Ngày đăng: 05/12/2016
Dung lượng: 110 kB
Số lần tải: 1248

CV số 3053-TCCB v/v báo cáo thống kê số liệu tuyển dụng giáo viên. CV số 3053-TCCB v/v báo cáo thống kê số liệu tuyển dụng giáo viên.

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/12/2016
Dung lượng: 81.13 kB
Số lần tải: 1674

Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 582.87 kB
Số lần tải: 3882

Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Kết luận thanh tra trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng

hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 848

CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017 CV 3023-KHTC về viêc họp thống nhất số liệu dự toán năm 2017

hot!
Ngày đăng: 29/11/2016
Dung lượng: 176.94 kB
Số lần tải: 1032
Trang 1 của 346

Danh mục

Đăng nhập