Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 777-CTTT v/v vận động học sinh tham gia chương trình "Học kì quân đội". CV số 777-CTTT v/v vận động học sinh tham gia chương trình "Học kì quân đội".

mới! & hot!
Ngày đăng: 24/04/2017
Dung lượng: 939.37 kB
Số lần tải: 175

CV số 769-TrH v/v góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. CV số 769-TrH v/v góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/04/2017
Dung lượng: 2.52 MB
Số lần tải: 1694

QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017. QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2017.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2017
Dung lượng: 289.16 kB
Số lần tải: 1686

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017. Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017.

hot!
Ngày đăng: 17/04/2017
Dung lượng: 487.91 kB
Số lần tải: 579

Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký.

hot!
Ngày đăng: 14/04/2017
Dung lượng: 78.77 kB
Số lần tải: 3848
Trang 1 của 365

Danh mục

Đăng nhập