Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Dự thảo khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016. Dự thảo khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016.

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/08/2015
Dung lượng: 231.1 kB
Số lần tải: 1766

Có điều chỉnh

CV 1611 -TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức. CV 1611 -TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức.

mới! & hot!
Ngày đăng: 31/07/2015
Dung lượng: 127.32 kB
Số lần tải: 2258

CV 1601- KHTC v/v thông báo thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015. CV 1601- KHTC v/v thông báo thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/07/2015
Dung lượng: 278.83 kB
Số lần tải: 1051

Bổ sung thêm biểu mẫu

CV 1602- TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức. CV 1602- TCCB v/v chưa giải quyết thuyên chuyển viên chức.

mới! & hot!
Ngày đăng: 30/07/2015
Dung lượng: 108.66 kB
Số lần tải: 2273

CV 1594 -TH v/v hướng dẫn đầu tư Trung tâm nguồn thông tin. CV 1594 -TH v/v hướng dẫn đầu tư Trung tâm nguồn thông tin.

hot!
Ngày đăng: 29/07/2015
Dung lượng: 834.06 kB
Số lần tải: 527
Trang 1 của 277

Danh mục

Đăng nhập