Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v cử giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2017 QĐ v/v cử giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/08/2017
Dung lượng: 343.87 kB
Số lần tải: 473

Điều chỉnh danh sách

Thông báo chính sách triển khai thời khóa biểu điện tử năm học 2017-2018 Thông báo chính sách triển khai thời khóa biểu điện tử năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/08/2017
Dung lượng: 58.71 kB
Số lần tải: 728

CV số 1632-TCCB v/v lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2018 CV số 1632-TCCB v/v lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/08/2017
Dung lượng: 148.22 kB
Số lần tải: 362

Bổ sung biểu mẫu

Trang 1 của 380

Danh mục

Đăng nhập