Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1943-TrH v/v thông báo tạm dừng kỳ thi nghề phổ thông khoá tháng 8/2014. CV 1943-TrH v/v thông báo tạm dừng kỳ thi nghề phổ thông khoá tháng 8/2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/08/2014
Dung lượng: 39.69 kB
Số lần tải: 1069

Giấy mời v/v hướng dẫn sử dụng dụng cụ dạy Giáo dục quốc phòng. Giấy mời v/v hướng dẫn sử dụng dụng cụ dạy Giáo dục quốc phòng.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2014
Dung lượng: 54.89 kB
Số lần tải: 342

File kèm theo CV 1931/ SGD&ĐT-TCCB ngày 21/8/2014 File kèm theo CV 1931/ SGD&ĐT-TCCB ngày 21/8/2014

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2014
Dung lượng: 60.5 kB
Số lần tải: 636

CV 1931/SGD&ĐT-TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp NH 2014 - 2015 CV 1931/SGD&ĐT-TCCB v/v giao biên chế sự nghiệp NH 2014 - 2015

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2014
Dung lượng: 186.2 kB
Số lần tải: 1602

QĐ v/v cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh B2 và C1 năm 2014. QĐ v/v cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng Anh B2 và C1 năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/08/2014
Dung lượng: 334.27 kB
Số lần tải: 1744

Có điều chỉnh

CV 1908-TrH v/v triển khai công tác bồi dưỡng nâng chuẩn năm 2014. CV 1908-TrH v/v triển khai công tác bồi dưỡng nâng chuẩn năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 53.46 kB
Số lần tải: 2878

CV 1903-TrH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2014. CV 1903-TrH v/v tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 61.53 kB
Số lần tải: 936

CV 1898-VP v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015. CV 1898-VP v/v chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/08/2014
Dung lượng: 179.26 kB
Số lần tải: 1436
Trang 1 của 228

Danh mục

Đăng nhập