Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 964- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 117.12 kB
Số lần tải: 517

Kính gửi: các trường THPT, TTGDTX.

CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015. CV 963- KT v/v báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015.

mới! & hot!
Ngày đăng: 22/05/2015
Dung lượng: 153.04 kB
Số lần tải: 446

Kính gửi: các Phòng GD&ĐT.

CV 944- TCCB v/v báo cáo thống kê. CV 944- TCCB v/v báo cáo thống kê.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 126.54 kB
Số lần tải: 1214

Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015. Kế hoạch công tác phòng chống ma túy trong trường học năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 346.17 kB
Số lần tải: 360

Giấy mời v/v họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đề án NNQG 2020. Giấy mời v/v họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đề án NNQG 2020.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2015
Dung lượng: 44.68 kB
Số lần tải: 748
Trang 1 của 267

Danh mục

Đăng nhập