Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT CV số 1869-VP v/v hướng dẫn không thực hiện Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 40.26 kB
Số lần tải: 2022

CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập CV số 1864-KHTC v/v chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục công lập

mới! & hot!
Ngày đăng: 21/09/2017
Dung lượng: 4.76 MB
Số lần tải: 1384

Đính kèm văn bản 821/HD-BHXH-SGD&ĐT

CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản CV số 1857-KHTC v/v triển khai thực hiện các văn bản

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 51.41 kB
Số lần tải: 940

QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017 QĐ v/v cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn GDQP-AN năm 2017

mới! & hot!
Ngày đăng: 20/09/2017
Dung lượng: 64.87 kB
Số lần tải: 1044

CV số 1842-MN v/v thực hiện báo cáo số liệu GDMN đầu năm học 2017-2018 CV số 1842-MN v/v thực hiện báo cáo số liệu GDMN đầu năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/09/2017
Dung lượng: 53.17 kB
Số lần tải: 205

Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018 Quyết định v/v thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/09/2017
Dung lượng: 89.46 kB
Số lần tải: 1950

CV số 1833-TH v/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác Nha học đường CV số 1833-TH v/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác Nha học đường

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/09/2017
Dung lượng: 105.43 kB
Số lần tải: 695

CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018 CV số 1832-VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 15/09/2017
Dung lượng: 97.55 kB
Số lần tải: 1392
Trang 1 của 385

Danh mục

Đăng nhập