Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1724-TrH v/v báo cáo danh sách học sinh đỗ Đại học điểm cao. CV 1724-TrH v/v báo cáo danh sách học sinh đỗ Đại học điểm cao.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 50.07 kB
Số lần tải: 898

CV 1720-TrH v/v tổ chức lớp tập huấn cán bộ y tế trường học. CV 1720-TrH v/v tổ chức lớp tập huấn cán bộ y tế trường học.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 70.54 kB
Số lần tải: 863

QĐ v/v cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp. QĐ v/v cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn giáo dục hướng nghiệp.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 54.92 kB
Số lần tải: 1075

CV 1717-TrH v/v xét, trao xe đạp tình thương năm 2014. CV 1717-TrH v/v xét, trao xe đạp tình thương năm 2014.

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 50 kB
Số lần tải: 308

CV 1710 - GDTrH về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông Khoá ngày 24/8/2014 CV 1710 - GDTrH về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông Khoá ngày 24/8/2014

mới! & hot!
Ngày đăng: 28/07/2014
Dung lượng: 120.61 kB
Số lần tải: 605

Điều chỉnh ở trang 1 phần c) Chương trình thi

CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn. CV 1703-TrH v/v thay đổi thời gian tập huấn dạy học gắn liền với thực tiễn.

mới! & hot!
Ngày đăng: 25/07/2014
Dung lượng: 38.56 kB
Số lần tải: 523
Tài liệu đang được soạn/cập nhật bởi thành viên và không sẵn sàng vào lúc này.

QĐ khen thưởng năm học 2013-2014 QĐ khen thưởng năm học 2013-2014

hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 185.92 kB
Số lần tải: 3046

Các PGD&ĐT, các đơn vị trực thuộc xem quyết định và cử người đến nhận tiền và giấy khen tại Văn phòng Sở.

Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014. Thông báo danh mục thiết bị cung cấp năm 2014.

hot!
Ngày đăng: 24/07/2014
Dung lượng: 385.04 kB
Số lần tải: 992
Trang 1 của 224

Danh mục

Đăng nhập