Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 2076-VP ngày 17/12/10 V/v ngăn chặn việc phát tán tài liệu nói xấu chế độ và xử lý các cuộc...

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 2076-VP ngày 17/12/10 V/v ngăn chặn việc phát tán tài liệu nói xấu chế độ và xử lý các cuộc...
Miêu tả:
Tên File:20760001.pdf
Dung lượng: 50.34 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:không biết
Đăng lúc: 17/12/2010 08:52
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2592 Lần tải về