Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 980-TrH ngày 30/8/10 v/v HD triển khai SMS thông qua hệ thống VNPT School.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 980-TrH ngày 30/8/10 v/v HD triển khai SMS thông qua hệ thống VNPT School.
Miêu tả:
Tên File:980-cv0002.pdf
Dung lượng: 398.81 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:không biết
Đăng lúc: 30/08/2010 10:32
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2555 Lần tải về