Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Dự thảo Báo cáo họp giao ban lần 2 (kèm theo CV 98 ngày 29/1/2010). Dự thảo Báo cáo họp giao ban lần 2 (kèm theo CV 98 ngày 29/1/2010).

hot!
Ngày đăng: 01/02/2010
Dung lượng: 139 kB
Số lần tải: 4071

Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 01/02/2010
Dung lượng: 267.3 kB
Số lần tải: 3830

Công văn 90/SGDĐT-TCCB ngày 27/01/2010 v/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ. Công văn 90/SGDĐT-TCCB ngày 27/01/2010 v/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ.

hot!
Ngày đăng: 29/01/2010
Dung lượng: 46.15 kB
Số lần tải: 3403

Các TT GDTX.

Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn... Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn...

hot!
Ngày đăng: 29/01/2010
Dung lượng: 67.48 kB
Số lần tải: 2680

CV thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn điều trị cho học sinh khiếm thính.

Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD. Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2010
Dung lượng: 45.62 kB
Số lần tải: 3049

Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng... Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng...

hot!
Ngày đăng: 22/01/2010
Dung lượng: 91.1 kB
Số lần tải: 3947

Công văn 72 ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên trường trung học.

Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng" Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng"

hot!
Ngày đăng: 21/01/2010
Dung lượng: 90.86 kB
Số lần tải: 2964

Các Phòng GD&ĐT ; Các trường THPT ; các TT GDTX ; TT KTTH-HN tỉnh ; trường Hermann Gmeiner ; trường Nuôi dạy TEKT.

Quyết định 03 ngày 20/1/2010 v/v thành lập Tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh... Quyết định 03 ngày 20/1/2010 v/v thành lập Tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh...

hot!
Ngày đăng: 21/01/2010
Dung lượng: 58.59 kB
Số lần tải: 3142

Quyết định 03/QĐ-SGDĐT ngày 20/1/2010 v/v thành lập tổ khảo sát hoạt động sư phạm của giáo viên Tiếng Anh tại trường THPT Lê Hoài Đôn.

TB 03 ngày 19/1 v/v tập huấn GV TrH cốt cán vùng ĐBSCL. TB 03 ngày 19/1 v/v tập huấn GV TrH cốt cán vùng ĐBSCL.

hot!
Ngày đăng: 19/01/2010
Dung lượng: 53 kB
Số lần tải: 3604
Trang 455 của 465