Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 269- TrH Thông báo công tác GDTC, GDQP-AN, Y tế trường học. CV 269- TrH Thông báo công tác GDTC, GDQP-AN, Y tế trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 72.4 kB
Số lần tải: 2505

CV 268-TH ngày 8/3/11 V/v chống bỏ học ở cấp tiểu học. CV 268-TH ngày 8/3/11 V/v chống bỏ học ở cấp tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 155.89 kB
Số lần tải: 2011

CV 260-TrH ngày 7/3/11 V/v tổ chức hội thảo du học Mỹ. CV 260-TrH ngày 7/3/11 V/v tổ chức hội thảo du học Mỹ.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 59.71 kB
Số lần tải: 2007

CV 259 -TrH ngày 7/3/11 V/v Thi vòng 25 cuộc thi Olympic tiếng Anh online ( IOE). CV 259 -TrH ngày 7/3/11 V/v Thi vòng 25 cuộc thi Olympic tiếng Anh online ( IOE).

hot!
Ngày đăng: 07/03/2011
Dung lượng: 174.79 kB
Số lần tải: 2351

CV 255-TrH  ngày 7/3/11 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCGD gđ 2011-2015. CV 255-TrH ngày 7/3/11 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCGD gđ 2011-2015.

hot!
Ngày đăng: 07/03/2011
Dung lượng: 703.55 kB
Số lần tải: 3217

CV 248- KHTC ngày 03/3/11 V/v Báo cáo tăng giảm tài sản năm 2010. CV 248- KHTC ngày 03/3/11 V/v Báo cáo tăng giảm tài sản năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 03/03/2011
Dung lượng: 93.51 kB
Số lần tải: 2537

CV 245 -KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD năm 2012. CV 245 -KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2011
Dung lượng: 136.53 kB
Số lần tải: 3176

File kèm CV 241- TrH Các bước tổ chức thi  cấp quận. File kèm CV 241- TrH Các bước tổ chức thi cấp quận.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2011
Dung lượng: 918 kB
Số lần tải: 2214
Trang 410 của 465