Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 306-KTQLCL ngày 15/ 3 2011 V/v bổ sung hồ sơ làm bằng tốt nghiệp. CV 306-KTQLCL ngày 15/ 3 2011 V/v bổ sung hồ sơ làm bằng tốt nghiệp.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 61.71 kB
Số lần tải: 2102

CV 304 - KHTC V/v đưa thiết bị vào sử dụng phục vụ dạy và học. CV 304 - KHTC V/v đưa thiết bị vào sử dụng phục vụ dạy và học.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 40.65 kB
Số lần tải: 2214

BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia... BC kết quả tham gia kỳ thi máy tính cầm tay cấp quốc gia...

hot!
Ngày đăng: 15/03/2011
Dung lượng: 58.32 kB
Số lần tải: 2545

CV 293 TrH ngày 14/ 3 2011 V/v cuộc thi Olympic T.A trên internet.. CV 293 TrH ngày 14/ 3 2011 V/v cuộc thi Olympic T.A trên internet..

hot!
Ngày đăng: 14/03/2011
Dung lượng: 127.2 kB
Số lần tải: 2561

TB: Các Phòng GD&ĐT báo cáo gấp số liệu phổ cập. TB: Các Phòng GD&ĐT báo cáo gấp số liệu phổ cập.

hot!
Ngày đăng: 11/03/2011
Dung lượng: 88.5 kB
Số lần tải: 2068

Chương trình hoạt động an toàn giao thông năm 2011. Chương trình hoạt động an toàn giao thông năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 107.59 kB
Số lần tải: 2947

CV 279-TrH ngày 9/3/11 V/v b/c tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn. CV 279-TrH ngày 9/3/11 V/v b/c tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 42.12 kB
Số lần tải: 2974

CV 276-TrH ngày 9/3/11 V/v thay đổi lịch thi nghề phổ thông kì I. CV 276-TrH ngày 9/3/11 V/v thay đổi lịch thi nghề phổ thông kì I.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 47.83 kB
Số lần tải: 2288
Trang 409 của 465