Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 99 TrH V/v Hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011 - 2012 CV 99 TrH V/v Hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011 - 2012

hot!
Ngày đăng: 07/02/2012
Dung lượng: 159.95 kB
Số lần tải: 2664

Có sửa trang 3

QĐ thành lập đoàn thanh tra toàn diện TTGDTX Mỏ Cày Bắc. QĐ thành lập đoàn thanh tra toàn diện TTGDTX Mỏ Cày Bắc.

hot!
Ngày đăng: 04/02/2012
Dung lượng: 89.81 kB
Số lần tải: 3010

QĐ 2672 về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" QĐ 2672 về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

hot!
Ngày đăng: 03/02/2012
Dung lượng: 798.54 kB
Số lần tải: 3345

Các PGD&ĐT và các đơn vị trực thuộc cử người đến nhận Bằng KNC từ ngày 06/02/2012 đến 10/02/2012. Tiền thưởng chưa có, sẽ nhận sau.

CV 100- TrH V/v Kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG năm 2012 CV 100- TrH V/v Kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG năm 2012

hot!
Ngày đăng: 02/02/2012
Dung lượng: 53.96 kB
Số lần tải: 2314

CV 99-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011-2012. CV 99-TrH v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011-2012.

hot!
Ngày đăng: 02/02/2012
Dung lượng: 148.8 kB
Số lần tải: 2719

Dự thảo b/c công tác kế hoạch, thống kê, tài chính, CSVC... Dự thảo b/c công tác kế hoạch, thống kê, tài chính, CSVC...

hot!
Ngày đăng: 02/02/2012
Dung lượng: 423.9 kB
Số lần tải: 3025

Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục công lập in tài liệu để phục vụ cho phiên họp trực tuyến chiều ngày 03/02/2012.

QĐ điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Diệp Minh Châu. QĐ điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Diệp Minh Châu.

hot!
Ngày đăng: 02/02/2012
Dung lượng: 126.78 kB
Số lần tải: 2624

cv 91-VP v/v đăng ký cây trồng phân tán năm 2012. cv 91-VP v/v đăng ký cây trồng phân tán năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 02/02/2012
Dung lượng: 25.93 kB
Số lần tải: 1866

File kèm hướng dẫn 15 về SKKN File kèm hướng dẫn 15 về SKKN

hot!
Ngày đăng: 01/02/2012
Dung lượng: 176.22 kB
Số lần tải: 5640

File kèm CV 78 - KH File kèm CV 78 - KH

hot!
Ngày đăng: 01/02/2012
Dung lượng: 693.38 kB
Số lần tải: 2571
Trang 409 của 505