Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 335 - VP ngày 21/3/11 V/v hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011. CV 335 - VP ngày 21/3/11 V/v hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 42.7 kB
Số lần tải: 2102

CV 327 - TrH ngày 21/3/11 V/v lễ trao chứng chỉ Cambridge tháng 12/2010. CV 327 - TrH ngày 21/3/11 V/v lễ trao chứng chỉ Cambridge tháng 12/2010.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 581.16 kB
Số lần tải: 2035

CV 327 -TrH ngày 21/3/2011 V/v tổ chức kì thi lấy chứng chỉ Cambridge... CV 327 -TrH ngày 21/3/2011 V/v tổ chức kì thi lấy chứng chỉ Cambridge...

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 148.42 kB
Số lần tải: 2413

CV 325 - TrH V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS CV 325 - TrH V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh tiểu học và THCS

hot!
Ngày đăng: 18/03/2011
Dung lượng: 49.3 kB
Số lần tải: 2759

Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục... Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 17/03/2011
Dung lượng: 178.61 kB
Số lần tải: 2982

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/03/2011 của UBND tỉnh V/v Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Công văn số 314 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10... Công văn số 314 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10...

hot!
Ngày đăng: 17/03/2011
Dung lượng: 82.26 kB
Số lần tải: 2646

Công văn số 314/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/03/2011 V/v Giải quyết trường hợp sai sót trong xét TN THCS và tuyển sinh 10 của HS Lữ Nhất Chương

Biểu mẫu đề nghị cấp bù học phí năm 2011. Biểu mẫu đề nghị cấp bù học phí năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/03/2011
Dung lượng: 22 kB
Số lần tải: 2878

Đề nghị các đơn vị gửi về Phòng KHTC hạn chót 25/3/2011.

Trang 408 của 465