Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 359/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 24/03/2011 V/v Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ... Công văn 359/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 24/03/2011 V/v Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục ...

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 291.58 kB
Số lần tải: 2984

Công văn 359/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 24/03/2011 V/v Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2010-2011

CV 722-UBND v/v hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí. CV 722-UBND v/v hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí.

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 182.39 kB
Số lần tải: 5668

CV 358 -VP ngày 24/3/11 v/v quyên góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản. CV 358 -VP ngày 24/3/11 v/v quyên góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản.

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 279.09 kB
Số lần tải: 3129

Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT An Thới. Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT An Thới.

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 403.24 kB
Số lần tải: 3014

CV 352 - TCCB V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý CV 352 - TCCB V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 39.52 kB
Số lần tải: 2941

CV 343-GDTX  ngày 22/3/11 V/v nâng cao hiệu quả hoạt động các TTHTCĐ. CV 343-GDTX ngày 22/3/11 V/v nâng cao hiệu quả hoạt động các TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2011
Dung lượng: 75.15 kB
Số lần tải: 2453

 File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD . File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD .

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 199.5 kB
Số lần tải: 2122

CV 336 - VP ngày 21/3/11 V/v triển khai thực hiện NĐ 56-CP và TT 52-BCA. CV 336 - VP ngày 21/3/11 V/v triển khai thực hiện NĐ 56-CP và TT 52-BCA.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 1.72 MB
Số lần tải: 2589
Trang 407 của 465