Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

TB v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo phòng GDMN. TB v/v giới thiệu chức danh lãnh đạo phòng GDMN.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 34.47 kB
Số lần tải: 2771

CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011 CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 62.78 kB
Số lần tải: 2619

CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 5.08 MB
Số lần tải: 3410

Báo cáo kinh phí năm 2010. Báo cáo kinh phí năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 1945

Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 42.9 kB
Số lần tải: 2519

Công văn 434/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 07/04/2011 của Sở GD&ĐT V/v Triệu tập Hội nghị thi

Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011. Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 152.5 kB
Số lần tải: 2231

CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế. CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 76.89 kB
Số lần tải: 2538

CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011. CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 33.2 kB
Số lần tải: 4283

QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh. QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 161.04 kB
Số lần tải: 3078

QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet. QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 377.36 kB
Số lần tải: 4468
Trang 405 của 465