Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN. Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2011
Dung lượng: 125.7 kB
Số lần tải: 2869

Danh sách kèm Thông báo khai giảng lớp Quản lý GD khóa 1. Danh sách kèm Thông báo khai giảng lớp Quản lý GD khóa 1.

hot!
Ngày đăng: 14/04/2011
Dung lượng: 132.96 kB
Số lần tải: 3516

Phòng TCCB Thông báo V/v gửi báo cáo số liệu nhà giáo nghỉ hưu.... Phòng TCCB Thông báo V/v gửi báo cáo số liệu nhà giáo nghỉ hưu....

hot!
Ngày đăng: 14/04/2011
Dung lượng: 21.59 kB
Số lần tải: 2106

HD kiểm điểm tự phê bình, nhận xét đánh giá CBQL các CSGD. HD kiểm điểm tự phê bình, nhận xét đánh giá CBQL các CSGD.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 547.89 kB
Số lần tải: 18388

CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên. CV 470 -TCCB ngày 13/4/11 V/v nhận xét, đánh giá CBQL,GV,nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 90.88 kB
Số lần tải: 6566

TB v/v khai giảng lớp Quản lý giáo dục khóa 1. TB v/v khai giảng lớp Quản lý giáo dục khóa 1.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 32.87 kB
Số lần tải: 2839

Thông báo lịch quyết toán quý I năm 2011. Thông báo lịch quyết toán quý I năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 83.16 kB
Số lần tải: 2691

TB v/v kiểm tra thi HKII năm học 2010-2011. TB v/v kiểm tra thi HKII năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 13/04/2011
Dung lượng: 92.29 kB
Số lần tải: 3434

GM làm việc về kế hoạch phát triển giáo dục năm 2012. GM làm việc về kế hoạch phát triển giáo dục năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 66.85 kB
Số lần tải: 2758

File kèm CV 452-KHTC ngày 8/4/11. File kèm CV 452-KHTC ngày 8/4/11.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 20.12 kB
Số lần tải: 2285

CV 452-KHTC ngày 08/4/11 V/v thống kê hiện trạng CSVC trường học. CV 452-KHTC ngày 08/4/11 V/v thống kê hiện trạng CSVC trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/04/2011
Dung lượng: 51.83 kB
Số lần tải: 2410
Trang 404 của 465