Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 259 -TrH ngày 7/3/11 V/v Thi vòng 25 cuộc thi Olympic tiếng Anh online ( IOE). CV 259 -TrH ngày 7/3/11 V/v Thi vòng 25 cuộc thi Olympic tiếng Anh online ( IOE).

hot!
Ngày đăng: 07/03/2011
Dung lượng: 174.79 kB
Số lần tải: 2288

CV 255-TrH  ngày 7/3/11 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCGD gđ 2011-2015. CV 255-TrH ngày 7/3/11 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCGD gđ 2011-2015.

hot!
Ngày đăng: 07/03/2011
Dung lượng: 703.55 kB
Số lần tải: 3152

CV 248- KHTC ngày 03/3/11 V/v Báo cáo tăng giảm tài sản năm 2010. CV 248- KHTC ngày 03/3/11 V/v Báo cáo tăng giảm tài sản năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 03/03/2011
Dung lượng: 93.51 kB
Số lần tải: 2477

CV 245 -KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD năm 2012. CV 245 -KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2011
Dung lượng: 136.53 kB
Số lần tải: 3112

File kèm CV 241- TrH Các bước tổ chức thi  cấp quận. File kèm CV 241- TrH Các bước tổ chức thi cấp quận.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2011
Dung lượng: 918 kB
Số lần tải: 2154

Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN  năm 2011. Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 01/03/2011
Dung lượng: 41.79 kB
Số lần tải: 2263
Trang 404 của 459