Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

hot!
Ngày đăng: 07/03/2012
Dung lượng: 135.5 kB
Số lần tải: 2126

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 2 năm 2012 của BỘ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

CV 241-TCCB v/v triển khai thực hiện TT 48 của BGDĐT. CV 241-TCCB v/v triển khai thực hiện TT 48 của BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 06/03/2012
Dung lượng: 2.68 MB
Số lần tải: 3700

Kế hoạch Liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2012 Kế hoạch Liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 1.59 MB
Số lần tải: 3192

Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, TCCN năm 2012 Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, TCCN năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 535.52 kB
Số lần tải: 2803

CV 231 v/v Chuẩn bị kỳ thi Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh CV 231 v/v Chuẩn bị kỳ thi Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 591.14 kB
Số lần tải: 3131

QĐ Khen thưởng Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2012 QĐ Khen thưởng Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 5.09 MB
Số lần tải: 2863

QĐ cử CBGV dự lớp tập huấn V.EMIS. QĐ cử CBGV dự lớp tập huấn V.EMIS.

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 5.32 MB
Số lần tải: 3659

CV 229-TrH v/v tham dự tọa đàm về tuyên truyền biển đảo năm 2012. CV 229-TrH v/v tham dự tọa đàm về tuyên truyền biển đảo năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 618.96 kB
Số lần tải: 2486

KH phát triển giáo dục  2011-2012 và 2012-2013 của Bình Đại. KH phát triển giáo dục 2011-2012 và 2012-2013 của Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2012
Dung lượng: 202 kB
Số lần tải: 2987

Phòng KH-TC Sở gửi bản kế hoạch phát triển giáo dục để các PGD, các đơn vị trực thuộc  tham khảo.

CV 225-TCCB v/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính. CV 225-TCCB v/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính.

hot!
Ngày đăng: 02/03/2012
Dung lượng: 670.86 kB
Số lần tải: 4442
Trang 403 của 504