Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 510 -MN ngày 21/4/11 V/v hướng dẫn thực hiện KH PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. CV 510 -MN ngày 21/4/11 V/v hướng dẫn thực hiện KH PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 214.33 kB
Số lần tải: 2601

CV 512 -TrH ngày 21/4/11 V/v báo cáo kết quả kiểm tra HKII. CV 512 -TrH ngày 21/4/11 V/v báo cáo kết quả kiểm tra HKII.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 46.24 kB
Số lần tải: 2736

CV 507 - KHTC ngày 21/4/11 V/v kiểm tra ĐA KCHTLH&NCVGV.. CV 507 - KHTC ngày 21/4/11 V/v kiểm tra ĐA KCHTLH&NCVGV..

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 146.79 kB
Số lần tải: 2532

File kèm CV số 508 V/v Cập nhật phiên bản.... File kèm CV số 508 V/v Cập nhật phiên bản....

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lần tải: 2724

QĐ thành lập HĐ coi thi Olympic tiếng Anh trên internet... QĐ thành lập HĐ coi thi Olympic tiếng Anh trên internet...

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 101.47 kB
Số lần tải: 2384

File kèm CV 491-KHTC ngày 18/4/11. File kèm CV 491-KHTC ngày 18/4/11.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 28 kB
Số lần tải: 1834

File kèm CV 490-KHTC ngày 18/4/11. File kèm CV 490-KHTC ngày 18/4/11.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 181.88 kB
Số lần tải: 1844

CV 490 -KHTC ngày 18/4/11 V/v góp ý KH phát triển ngành GDĐT gđ 2011-2015... CV 490 -KHTC ngày 18/4/11 V/v góp ý KH phát triển ngành GDĐT gđ 2011-2015...

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 34.84 kB
Số lần tải: 1942

KH 1259 -UBNDN V/vThực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2011 - 2015. KH 1259 -UBNDN V/vThực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2011 - 2015.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2011
Dung lượng: 727.05 kB
Số lần tải: 2786

QĐ thành lập ban đánh giá SKKN năm học 2010-2011. QĐ thành lập ban đánh giá SKKN năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2011
Dung lượng: 192.32 kB
Số lần tải: 4290
Trang 403 của 465