Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 8/2011 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 8/2011

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 262.07 kB
Số lần tải: 4014

Mẫu kèm theo báo cáo tổng kết GDMN (gởi các PGD&ĐT) Mẫu kèm theo báo cáo tổng kết GDMN (gởi các PGD&ĐT)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 18.02 kB
Số lần tải: 1648

Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (sử dụng ngôn ngữ và nghe) Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (sử dụng ngôn ngữ và nghe)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 1.47 MB
Số lần tải: 4100

Kèm CV 542-TrH

Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (đọc-viết) Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (đọc-viết)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 1.47 MB
Số lần tải: 3287

kèm CV 542-TrH

Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (thi: Nói) Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (thi: Nói)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 890.49 kB
Số lần tải: 4193

Kèm CV 542-TrH ngày 29/4/11

CV 539-TH ngày 29/4/11 V/v tổ chức khảo sát học sinh lớp 5 năm học 2010-2011. CV 539-TH ngày 29/4/11 V/v tổ chức khảo sát học sinh lớp 5 năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 241.25 kB
Số lần tải: 2166

CV 539 có danh sách kèm cho CV 541.

Công văn 544 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý Công văn 544 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 48.75 kB
Số lần tải: 2175

Công văn 544/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 04/05/2011 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý

Công văn 543 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 Công văn 543 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 97.54 kB
Số lần tải: 2776

Công văn 543/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 04/05/2011 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011

CV 538 -MN ngày 29/4/11 V/v HD báo cáo tình hình GDMN năm học 2010-2011 CV 538 -MN ngày 29/4/11 V/v HD báo cáo tình hình GDMN năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 29/04/2011
Dung lượng: 491.38 kB
Số lần tải: 2452

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2011 Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2011

hot!
Ngày đăng: 29/04/2011
Dung lượng: 54.26 kB
Số lần tải: 2604

QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thi TN.THPT. QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thi TN.THPT.

hot!
Ngày đăng: 28/04/2011
Dung lượng: 111.83 kB
Số lần tải: 3276

Kế hoạch thanh tra các kỳ thi năm học 2010-2011. Kế hoạch thanh tra các kỳ thi năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 27/04/2011
Dung lượng: 316.25 kB
Số lần tải: 4313
Trang 402 của 465