Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi

hot!
Ngày đăng: 23/03/2012
Dung lượng: 4.25 MB
Số lần tải: 3182

cv 327 - TrH V/v tập huấn sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ. cv 327 - TrH V/v tập huấn sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 724.39 kB
Số lần tải: 3625

CV 326 - TrH V/v Triển khai khảo sát chính thức PISA năm 2012 CV 326 - TrH V/v Triển khai khảo sát chính thức PISA năm 2012

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 744.69 kB
Số lần tải: 2765

CV 321-TH v/v báo cáo công tác thiết bị dạy học. CV 321-TH v/v báo cáo công tác thiết bị dạy học.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 959.86 kB
Số lần tải: 3306

CV 323 - CN V/v Thông tin tín dụng học sinh sinh viên CV 323 - CN V/v Thông tin tín dụng học sinh sinh viên

hot!
Ngày đăng: 21/03/2012
Dung lượng: 645.51 kB
Số lần tải: 2947

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Ơn Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Ơn

hot!
Ngày đăng: 20/03/2012
Dung lượng: 4.5 MB
Số lần tải: 2806

Giấy mời V/v Họp giao biên chế sự nghiệp năm 2012 Giấy mời V/v Họp giao biên chế sự nghiệp năm 2012

hot!
Ngày đăng: 20/03/2012
Dung lượng: 360.03 kB
Số lần tải: 2327

CV 99 - TrH V/v Hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011 - 2012. CV 99 - TrH V/v Hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 1 năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 1.91 MB
Số lần tải: 2610
Trang 401 của 505