Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1020_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 CV số 1020_VP v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

hot!
Ngày đăng: 20/06/2019
Dung lượng: 265.84 kB
Số lần tải: 507

Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 1119

Đề nghị các trường khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính

CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 206.18 kB
Số lần tải: 1141

Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019 Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 571

Giấy mời Họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2019 Giấy mời Họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2019

hot!
Ngày đăng: 18/06/2019
Dung lượng: 185.89 kB
Số lần tải: 402

Kế hoạch Tiếp sức mùa thi 2019 Kế hoạch Tiếp sức mùa thi 2019

hot!
Ngày đăng: 12/06/2019
Dung lượng: 2.31 MB
Số lần tải: 1069

QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019 QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 10/06/2019
Dung lượng: 183.22 kB
Số lần tải: 1697
Trang 7 của 468