Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1019-TrH v/v đảm bảo an ninh trật tự trường học. CV 1019-TrH v/v đảm bảo an ninh trật tự trường học.

hot!
Ngày đăng: 20/05/2014
Dung lượng: 56.78 kB
Số lần tải: 1568

CV 1017 -TrH v/v tổ chức khảo sát, ôn tập kì thi THPT quốc gia 2015. CV 1017 -TrH v/v tổ chức khảo sát, ôn tập kì thi THPT quốc gia 2015.

hot!
Ngày đăng: 27/05/2015
Dung lượng: 42.23 kB
Số lần tải: 1625

cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng. cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng.

hot!
Ngày đăng: 08/08/2011
Dung lượng: 26.57 kB
Số lần tải: 1840

Cv 1015 v/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016 Cv 1015 v/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 04/05/2016
Dung lượng: 125.46 kB
Số lần tải: 4344

CV 1013-VP v/v nộp chấm sáng kiến cấp tỉnh năm học 2013-2014. CV 1013-VP v/v nộp chấm sáng kiến cấp tỉnh năm học 2013-2014.

hot!
Ngày đăng: 19/05/2014
Dung lượng: 36.63 kB
Số lần tải: 2612

CV 1011-MN v/v xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT. CV 1011-MN v/v xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 12/06/2013
Dung lượng: 3.08 MB
Số lần tải: 3061

CV 1009 - TrH V/v Xét  chọn học sinh nhận học bổng khuyến học năm 2012 CV 1009 - TrH V/v Xét chọn học sinh nhận học bổng khuyến học năm 2012

hot!
Ngày đăng: 17/08/2012
Dung lượng: 669.91 kB
Số lần tải: 2486
Trang 418 của 463