Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1084 - KHTC ngày 19/8/11 V/v tiếp nhận thiết bị năm 2011. CV 1084 - KHTC ngày 19/8/11 V/v tiếp nhận thiết bị năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 19/08/2011
Dung lượng: 1.22 MB
Số lần tải: 4557

CV 1081-KHTC v/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT. CV 1081-KHTC v/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

hot!
Ngày đăng: 28/05/2014
Dung lượng: 93.96 kB
Số lần tải: 1665

CV 1080-VP v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2014. CV 1080-VP v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2014.

hot!
Ngày đăng: 27/05/2014
Dung lượng: 479.31 kB
Số lần tải: 1988

CV 108-TrH v/v báo cáo số liệu giáo viên tiếng Anh năm 2014. CV 108-TrH v/v báo cáo số liệu giáo viên tiếng Anh năm 2014.

hot!
Ngày đăng: 13/01/2014
Dung lượng: 68.22 kB
Số lần tải: 2625

CV 1078-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục THCS lần 1. CV 1078-TrH v/v kiểm tra phổ cập giáo dục THCS lần 1.

hot!
Ngày đăng: 20/06/2013
Dung lượng: 584.14 kB
Số lần tải: 1749

cv 1072-KHTC ngày 15/9/10 v/v nộp báo cáo thống kê đầu năm học. cv 1072-KHTC ngày 15/9/10 v/v nộp báo cáo thống kê đầu năm học.

hot!
Ngày đăng: 16/09/2010
Dung lượng: 32.16 kB
Số lần tải: 2164
Trang 405 của 455