Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011. CV 141 TCCB ngày 10/02/2011 V/v phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2011
Dung lượng: 131.77 kB
Số lần tải: 3160

CV 141 - KH V/v Báo cáo thực hiện kết luận của Sở Tài Chính CV 141 - KH V/v Báo cáo thực hiện kết luận của Sở Tài Chính

hot!
Ngày đăng: 13/02/2012
Dung lượng: 55.56 kB
Số lần tải: 2418

CV 1409 - TH V/v thi vẽ tranh vòng tỉnh cấp tiểu học năm 2011. CV 1409 - TH V/v thi vẽ tranh vòng tỉnh cấp tiểu học năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 21/10/2011
Dung lượng: 37.19 kB
Số lần tải: 2072

CV 1407/ SGD&ĐT - TTr  về việc triển khai văn bản pháp luật CV 1407/ SGD&ĐT - TTr về việc triển khai văn bản pháp luật

hot!
Ngày đăng: 06/08/2013
Dung lượng: 78.81 kB
Số lần tải: 2541

CV 1405-VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2014-2015. CV 1405-VP v/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2015
Dung lượng: 165.69 kB
Số lần tải: 1789

CV 1398/SGDĐT-GDTH ngày 02/12/09 v/v mời dự hai tiết thao giảng dạy học môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 CV 1398/SGDĐT-GDTH ngày 02/12/09 v/v mời dự hai tiết thao giảng dạy học môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4

hot!
Ngày đăng: 02/12/2009
Dung lượng: 30.45 kB
Số lần tải: 2693

CV 1398/SGDĐT-GDTH ngày 02/12/09 v/v mời dự hai tiết thao giảng dạy học môn tiếng Anh lớp 3 và lớp 4 theo giáo trình Let's Learn English ở cấp tiểu học.

Trang 405 của 492