Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

Kết luận số 49/KL-TTr Kết luận Thanh tra trường THPT Sương Nguyệt Anh Kết luận số 49/KL-TTr Kết luận Thanh tra trường THPT Sương Nguyệt Anh

hot!
Ngày đăng: 22/10/2018
Dung lượng: 825.18 kB
Số lần tải: 1345

CV 1912- TH v/v khảo sát công tác thực hiện Đề án Phổ cập bơi. CV 1912- TH v/v khảo sát công tác thực hiện Đề án Phổ cập bơi.

hot!
Ngày đăng: 10/09/2015
Dung lượng: 204.23 kB
Số lần tải: 1344

Kết luận thanh tra Trường Tiểu học An Hóa, huyện Châu Thành. Kết luận thanh tra Trường Tiểu học An Hóa, huyện Châu Thành.

hot!
Ngày đăng: 23/05/2016
Dung lượng: 860.93 kB
Số lần tải: 1344

QĐ v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non. QĐ v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non.

hot!
Ngày đăng: 18/03/2016
Dung lượng: 203.07 kB
Số lần tải: 1341

Thông tin về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2019 Thông tin về kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM năm 2019

hot!
Ngày đăng: 30/01/2019
Dung lượng: 560.46 kB
Số lần tải: 1341

CV số 945-TrH v/v tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực V năm 2016. CV số 945-TrH v/v tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực V năm 2016.

hot!
Ngày đăng: 22/04/2016
Dung lượng: 180.32 kB
Số lần tải: 1340
Trang 405 của 463