Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

CV 352-TCCB về việc tuyển nhân viên phục vụ CV 352-TCCB về việc tuyển nhân viên phục vụ

hot!
Ngày đăng: 07/03/2018
Dung lượng: 97.46 kB
Số lần tải: 2756

Nhắc nhở các Phòng GD&ĐT, đơn vị chưa nộp báo cáo theo CV 49-KHTC ngày 10/01/2018 Nhắc nhở các Phòng GD&ĐT, đơn vị chưa nộp báo cáo theo CV 49-KHTC ngày 10/01/2018

hot!
Ngày đăng: 07/03/2018
Dung lượng: 1.49 MB
Số lần tải: 3548

Đề nghị các đơn vị (chưa gửi báo cáo) khẩn trương nộp báo cáo về Phòng KHTC (gửi file và bản giấy)

CV số 382_TrH v/v quản lý, sử dụng thiết bị do dự án cung cấp CV số 382_TrH v/v quản lý, sử dụng thiết bị do dự án cung cấp

hot!
Ngày đăng: 12/03/2018
Dung lượng: 242.98 kB
Số lần tải: 1334

CV số 383_MN v/v cung cấp số liệu nhu cầu gửi trẻ tại các KCN CV số 383_MN v/v cung cấp số liệu nhu cầu gửi trẻ tại các KCN

hot!
Ngày đăng: 12/03/2018
Dung lượng: 424.63 kB
Số lần tải: 1268
Trang 404 của 505