Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kết luận thanh tra trường Mầm non Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre Kết luận thanh tra trường Mầm non Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/04/2019
Dung lượng: 1.11 MB
Số lần tải: 223

QĐ v/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/04/2019
Dung lượng: 650.03 kB
Số lần tải: 916

CV số 606_KT v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2019-2020 CV số 606_KT v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2019-2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/04/2019
Dung lượng: 661.53 kB
Số lần tải: 661

CV số 601-TrH-TX v/v triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 CV số 601-TrH-TX v/v triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/04/2019
Dung lượng: 323.42 kB
Số lần tải: 326

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019 Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019

hot!
Ngày đăng: 17/04/2019
Dung lượng: 307.49 kB
Số lần tải: 368

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 2.27 MB
Số lần tải: 527

Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019 Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019

hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 308.01 kB
Số lần tải: 328

CV số 587_KHTC v/v đối chiếu số liệu quyết toán năm 2018 CV số 587_KHTC v/v đối chiếu số liệu quyết toán năm 2018

hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 472.26 kB
Số lần tải: 407
Trang 1 của 455