Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 511

Đề nghị các trường khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính

CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ CV số 1007_TCCB v/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 206.18 kB
Số lần tải: 433

Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019 Triển khai thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 101.93 kB
Số lần tải: 245

Giấy mời Họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2019 Giấy mời Họp sơ kết Đề án Phổ cập bơi 6 tháng đầu năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/06/2019
Dung lượng: 185.89 kB
Số lần tải: 248

Kế hoạch Tiếp sức mùa thi 2019 Kế hoạch Tiếp sức mùa thi 2019

hot!
Ngày đăng: 12/06/2019
Dung lượng: 2.31 MB
Số lần tải: 920

QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019 QĐ v/v thành lập ban coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 10/06/2019
Dung lượng: 183.22 kB
Số lần tải: 1378

CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019 CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 276.17 kB
Số lần tải: 1022

CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 370.64 kB
Số lần tải: 790
Trang 1 của 462