Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1035 -TCCB V/v tuyển dụng viên chức trường THPT Ngô Văn Cấn. CV 1035 -TCCB V/v tuyển dụng viên chức trường THPT Ngô Văn Cấn.

hot!
Ngày đăng: 11/08/2011
Dung lượng: 33.42 kB
Số lần tải: 2727

CV 3229 của UBND tỉnh ngày 02/8/11 về định mức khen thưởng. CV 3229 của UBND tỉnh ngày 02/8/11 về định mức khen thưởng.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2011
Dung lượng: 104.72 kB
Số lần tải: 3668

CV 1024  báo cáo thành tích thực hiện chủ trương đổi mới... CV 1024 báo cáo thành tích thực hiện chủ trương đổi mới...

hot!
Ngày đăng: 09/08/2011
Dung lượng: 56.37 kB
Số lần tải: 2350

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 - NH: 2011-2012 Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 - NH: 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 09/08/2011
Dung lượng: 189.07 kB
Số lần tải: 3245

cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng. cv 1016-VP ngày 8/8/11 v/v đăng ký và nhận cây trồng.

hot!
Ngày đăng: 08/08/2011
Dung lượng: 26.57 kB
Số lần tải: 2010

QĐ thành lập các HĐ coi, chấm thi nghề phổ thông... QĐ thành lập các HĐ coi, chấm thi nghề phổ thông...

hot!
Ngày đăng: 08/08/2011
Dung lượng: 65.41 kB
Số lần tải: 2766

CV 1001- TrH ngày 04/8/11 v/v tập huấn hè 2011 (có điều chỉnh thời gian). CV 1001- TrH ngày 04/8/11 v/v tập huấn hè 2011 (có điều chỉnh thời gian).

hot!
Ngày đăng: 05/08/2011
Dung lượng: 233.58 kB
Số lần tải: 4723

CV 991 - MN V/v Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GVMN. CV 991 - MN V/v Bồi dưỡng chuyên môn hè cho CBQL, GVMN.

hot!
Ngày đăng: 03/08/2011
Dung lượng: 87.18 kB
Số lần tải: 2715
Trang 418 của 492