Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh CV 1118 TrH ngày 27/9/10 V/v Tham gia cuộc thi hùng biện - học sinh

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 131.79 kB
Số lần tải: 1973

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Huệ.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 99.41 kB
Số lần tải: 2321

CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra CV 1114 TTr ngày 27/9/10 V/v bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 181.13 kB
Số lần tải: 2869

Góp ý dự thảo hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Góp ý dự thảo hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

hot!
Ngày đăng: 27/09/2010
Dung lượng: 36.66 kB
Số lần tải: 2594

CV 1110 TrH ngày 24/9/10 V/v Sinh hoạt chuyên môn liên trường CV 1110 TrH ngày 24/9/10 V/v Sinh hoạt chuyên môn liên trường

hot!
Ngày đăng: 24/09/2010
Dung lượng: 105.57 kB
Số lần tải: 3000

CV 1109-VP ngày 24/9/10 V/v Họp giao ban lần I năm học 2010-2011. CV 1109-VP ngày 24/9/10 V/v Họp giao ban lần I năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 24/09/2010
Dung lượng: 433.79 kB
Số lần tải: 3060

Quyết Định V/v Bổ nhiệm CTV TTr nhiệm kỳ 2010-2012 khối THPT. Quyết Định V/v Bổ nhiệm CTV TTr nhiệm kỳ 2010-2012 khối THPT.

hot!
Ngày đăng: 24/09/2010
Dung lượng: 277.45 kB
Số lần tải: 2926

Thông báo kèm Công văn số 1093 TrH ngày 21/9/10 Thông báo kèm Công văn số 1093 TrH ngày 21/9/10

hot!
Ngày đăng: 22/09/2010
Dung lượng: 50.54 kB
Số lần tải: 2677

HD tổ chức hoạt động thi đua ngành GD&ĐT năm học 2010-2011. HD tổ chức hoạt động thi đua ngành GD&ĐT năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 21/09/2010
Dung lượng: 67.52 kB
Số lần tải: 2961

Đề cương báo cáo đánh giá công tác CMC Đề cương báo cáo đánh giá công tác CMC

hot!
Ngày đăng: 21/09/2010
Dung lượng: 136.5 kB
Số lần tải: 3773

cv 1095-GDTX ngày 21/9/10 v/v báo cáo đánh giá công tác CMC... cv 1095-GDTX ngày 21/9/10 v/v báo cáo đánh giá công tác CMC...

hot!
Ngày đăng: 21/09/2010
Dung lượng: 42.87 kB
Số lần tải: 1874

TB điều kiện xét tuyển NV3 (tt) TB điều kiện xét tuyển NV3 (tt)

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 160.99 kB
Số lần tải: 1691

TB điều kiện xét tuyển NV3. TB điều kiện xét tuyển NV3.

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 42.73 kB
Số lần tải: 1916

Thông báo về việc nhận học bổng tiếp sức đến trường năm 2010 Thông báo về việc nhận học bổng tiếp sức đến trường năm 2010

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 218.87 kB
Số lần tải: 2279
Trang 418 của 455