Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 125  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn 125 ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2011
Dung lượng: 80.13 kB
Số lần tải: 2189

Công văn 125/SGD&ĐT-KT&QLCLGD  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2010-2011

QĐ thành lập các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông. QĐ thành lập các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 29/01/2011
Dung lượng: 564.73 kB
Số lần tải: 2744

kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Phan Ngọc Tòng. kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Phan Ngọc Tòng.

hot!
Ngày đăng: 28/01/2011
Dung lượng: 291.04 kB
Số lần tải: 2810

CV 232- STC ngày 26/01/11 V/v Chi trả lương tháng 02 năm 2011. CV 232- STC ngày 26/01/11 V/v Chi trả lương tháng 02 năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2011
Dung lượng: 33.03 kB
Số lần tải: 2806

CV 107- GDCN ngày 26/01/11 V/v tư vấn tuyển sinh. CV 107- GDCN ngày 26/01/11 V/v tư vấn tuyển sinh.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2011
Dung lượng: 95.62 kB
Số lần tải: 2160

CV 102-TrH ngày 26/1/11 V/v cung cấp và HD sử dụng quyển sổ tay THTT,HSTC. CV 102-TrH ngày 26/1/11 V/v cung cấp và HD sử dụng quyển sổ tay THTT,HSTC.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2011
Dung lượng: 57.95 kB
Số lần tải: 2199

QĐ điều động CB-GV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Thị Định. QĐ điều động CB-GV thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Thị Định.

hot!
Ngày đăng: 25/01/2011
Dung lượng: 107.86 kB
Số lần tải: 2599
Trang 411 của 462