Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

TB dời ngày tổng kết thanh tra toàn diện trường Chuyên. TB dời ngày tổng kết thanh tra toàn diện trường Chuyên.

hot!
Ngày đăng: 06/10/2011
Dung lượng: 46.75 kB
Số lần tải: 2205

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Ngô Văn Cấn. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Ngô Văn Cấn.

hot!
Ngày đăng: 06/10/2011
Dung lượng: 115.96 kB
Số lần tải: 2644

CV 1321 - TTr v/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 1. CV 1321 - TTr v/v thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 1.

hot!
Ngày đăng: 06/10/2011
Dung lượng: 39.21 kB
Số lần tải: 2871

CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT. CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 04/10/2011
Dung lượng: 42.17 kB
Số lần tải: 2546

KH triển khai thực hiện Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. KH triển khai thực hiện Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

hot!
Ngày đăng: 03/10/2011
Dung lượng: 170.99 kB
Số lần tải: 2428

Danh sách các đơn vị trực thuộc nhận bằng khen UBND tỉnh. Danh sách các đơn vị trực thuộc nhận bằng khen UBND tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 03/10/2011
Dung lượng: 737.93 kB
Số lần tải: 4159

CV 1297 -TCCB V/v cử bổ sung CBGV dự lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD. CV 1297 -TCCB V/v cử bổ sung CBGV dự lớp đào tạo cử nhân ngành QLGD.

hot!
Ngày đăng: 30/09/2011
Dung lượng: 222.29 kB
Số lần tải: 4250
Trang 410 của 492