Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT Nguyễn Thị Định. Ket luan Thanh Tra toàn diện Trường THPT Nguyễn Thị Định.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2011
Dung lượng: 349.62 kB
Số lần tải: 2664

TB - TCCB về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011. TB - TCCB về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2011
Dung lượng: 21.69 kB
Số lần tải: 2749

Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định ... Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định ...

hot!
Ngày đăng: 21/02/2011
Dung lượng: 61.61 kB
Số lần tải: 2458

Công văn số 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/02/2011 V/v Nắm tình hình triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các Phòng GD&ĐT và trường THPT

QĐ  01- TTr V/v Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. QĐ 01- TTr V/v Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 21/02/2011
Dung lượng: 887.06 kB
Số lần tải: 4185

TB dự họp mặt trí thức đầu năm 2011. TB dự họp mặt trí thức đầu năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/02/2011
Dung lượng: 136.74 kB
Số lần tải: 2535

CV 166- GDTH ngày 15/02/11 V/v tập huấn tài liệu giảng dạy môn T.A lớp 3. CV 166- GDTH ngày 15/02/11 V/v tập huấn tài liệu giảng dạy môn T.A lớp 3.

hot!
Ngày đăng: 15/02/2011
Dung lượng: 41.57 kB
Số lần tải: 1813

Gửi PGDĐT Châu Thành.

Trang 409 của 462