Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

File kèm CV 1455-KHTC File kèm CV 1455-KHTC

hot!
Ngày đăng: 02/11/2011
Dung lượng: 134.47 kB
Số lần tải: 9388

CV 1455-KHTC v/v báo cáo thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND. CV 1455-KHTC v/v báo cáo thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND.

hot!
Ngày đăng: 02/11/2011
Dung lượng: 28.63 kB
Số lần tải: 2676

Kế hoạch liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2011. Kế hoạch liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 01/11/2011
Dung lượng: 127.08 kB
Số lần tải: 2665

Kế hoạch liên tịch tập huấn kỹ năng cho cán bộ chỉ huy đội. Kế hoạch liên tịch tập huấn kỹ năng cho cán bộ chỉ huy đội.

hot!
Ngày đăng: 01/11/2011
Dung lượng: 101.85 kB
Số lần tải: 2918

Kết luận thanh tra toàn diện Trường Trung học phổ thông Ngô Văn Cấn Kết luận thanh tra toàn diện Trường Trung học phổ thông Ngô Văn Cấn

hot!
Ngày đăng: 27/10/2011
Dung lượng: 366.14 kB
Số lần tải: 3050

1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS 1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS

hot!
Ngày đăng: 27/10/2011
Dung lượng: 45.07 kB
Số lần tải: 3035

CV 1427 - TX  về việc tham gia sinh hoạt chuyên môn năm học 2011 - 2012. CV 1427 - TX về việc tham gia sinh hoạt chuyên môn năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 26/10/2011
Dung lượng: 50.43 kB
Số lần tải: 2762

THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

hot!
Ngày đăng: 26/10/2011
Dung lượng: 76.5 kB
Số lần tải: 2343
Trang 407 của 492