Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1489 V/v Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011 - 2012. CV 1489 V/v Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 67.97 kB
Số lần tải: 2678

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 116.4 kB
Số lần tải: 2462

Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Bình Đại. Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 508.43 kB
Số lần tải: 2098

CV 1484 - TH V/v tập huấn triển khai kiểm kê MCLTT năm 2011 cấp TH. CV 1484 - TH V/v tập huấn triển khai kiểm kê MCLTT năm 2011 cấp TH.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 40.85 kB
Số lần tải: 1867

Quyết định khen thưởng Quyết định khen thưởng

hot!
Ngày đăng: 07/11/2011
Dung lượng: 414.67 kB
Số lần tải: 4061

CV 1477-KHTC v/v b/c tình hình đầu tư xd NVS trường học.... CV 1477-KHTC v/v b/c tình hình đầu tư xd NVS trường học....

hot!
Ngày đăng: 07/11/2011
Dung lượng: 55.82 kB
Số lần tải: 2066

CV 220 - TU V/v mời họp làm việc với ĐU BGH  các trường học CV 220 - TU V/v mời họp làm việc với ĐU BGH các trường học

hot!
Ngày đăng: 07/11/2011
Dung lượng: 54.57 kB
Số lần tải: 2511

CV 1474 V/v Nhận học bổng Trần Đại Nghĩa năm 2011. CV 1474 V/v Nhận học bổng Trần Đại Nghĩa năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 04/11/2011
Dung lượng: 441.59 kB
Số lần tải: 2416

 CV 1473 V/v Cử học sinh tham dự chương trình " Đường đến vinh quang" CV 1473 V/v Cử học sinh tham dự chương trình " Đường đến vinh quang"

hot!
Ngày đăng: 04/11/2011
Dung lượng: 103.43 kB
Số lần tải: 2614
Trang 406 của 492