Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1524-TX v/v đổi tên địa chỉ email tên miền Sở của 1 số T.THPT CV 1524-TX v/v đổi tên địa chỉ email tên miền Sở của 1 số T.THPT

hot!
Ngày đăng: 15/11/2011
Dung lượng: 73.17 kB
Số lần tải: 2335

CV 1523-TrH v/v hướng dẫn thực hiện tài liệu ôn tập lớp 12. CV 1523-TrH v/v hướng dẫn thực hiện tài liệu ôn tập lớp 12.

hot!
Ngày đăng: 15/11/2011
Dung lượng: 51.4 kB
Số lần tải: 2192

Quyết định về việc tặng bằng khen Quyết định về việc tặng bằng khen

hot!
Ngày đăng: 14/11/2011
Dung lượng: 122.7 kB
Số lần tải: 3544

CV 1519-TrH v/v trang bị sách cho thư viện trường học. CV 1519-TrH v/v trang bị sách cho thư viện trường học.

hot!
Ngày đăng: 14/11/2011
Dung lượng: 54.56 kB
Số lần tải: 2581

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trương Vĩnh Ký. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trương Vĩnh Ký.

hot!
Ngày đăng: 11/11/2011
Dung lượng: 453.84 kB
Số lần tải: 2779

CV 1504-TCCB V/v tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 47. CV 1504-TCCB V/v tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 47.

hot!
Ngày đăng: 10/11/2011
Dung lượng: 83.23 kB
Số lần tải: 3141

Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS Hướng dẫn cài đặt chương trình PMIS

hot!
Ngày đăng: 09/11/2011
Dung lượng: 1.77 MB
Số lần tải: 2534

CV 1489 V/v Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011 - 2012. CV 1489 V/v Triển khai Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 67.97 kB
Số lần tải: 2677

QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết. QĐ v/v điều động CBGV thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 116.4 kB
Số lần tải: 2461

Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Bình Đại. Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Bình Đại.

hot!
Ngày đăng: 08/11/2011
Dung lượng: 508.43 kB
Số lần tải: 2097
Trang 405 của 492