Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 352 - TCCB V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý CV 352 - TCCB V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý

hot!
Ngày đăng: 24/03/2011
Dung lượng: 39.52 kB
Số lần tải: 2918

CV 343-GDTX  ngày 22/3/11 V/v nâng cao hiệu quả hoạt động các TTHTCĐ. CV 343-GDTX ngày 22/3/11 V/v nâng cao hiệu quả hoạt động các TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2011
Dung lượng: 75.15 kB
Số lần tải: 2432

 File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD . File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD .

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 199.5 kB
Số lần tải: 2102

CV 336 - VP ngày 21/3/11 V/v triển khai thực hiện NĐ 56-CP và TT 52-BCA. CV 336 - VP ngày 21/3/11 V/v triển khai thực hiện NĐ 56-CP và TT 52-BCA.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 1.72 MB
Số lần tải: 2567

CV 335 - VP ngày 21/3/11 V/v hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011. CV 335 - VP ngày 21/3/11 V/v hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 42.7 kB
Số lần tải: 2083

CV 327 - TrH ngày 21/3/11 V/v lễ trao chứng chỉ Cambridge tháng 12/2010. CV 327 - TrH ngày 21/3/11 V/v lễ trao chứng chỉ Cambridge tháng 12/2010.

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 581.16 kB
Số lần tải: 2016
Trang 405 của 463