Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1558-TrH v/v cử học sinh tham dự chương trình Đường đến vinh quang. CV 1558-TrH v/v cử học sinh tham dự chương trình Đường đến vinh quang.

hot!
Ngày đăng: 24/11/2011
Dung lượng: 120.46 kB
Số lần tải: 2844

CV 1561-VP v/v tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở trường học. CV 1561-VP v/v tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở trường học.

hot!
Ngày đăng: 24/11/2011
Dung lượng: 50.01 kB
Số lần tải: 2078

CV 1548-TrH v/v hội thảo truyền thông GD SKSS trong trường học. CV 1548-TrH v/v hội thảo truyền thông GD SKSS trong trường học.

hot!
Ngày đăng: 22/11/2011
Dung lượng: 69.73 kB
Số lần tải: 2441

Cv 1546-TrH v/v hệ thống hóa kiến thức môn Lịch sử. Cv 1546-TrH v/v hệ thống hóa kiến thức môn Lịch sử.

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 52.2 kB
Số lần tải: 2266

CV 1542-VP v/v triệu tập đại hội giáo dục tỉnh. CV 1542-VP v/v triệu tập đại hội giáo dục tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 30.12 kB
Số lần tải: 2484

QĐ thành lập hội đồng coi thi Prudential-Văn hay chữ tốt. QĐ thành lập hội đồng coi thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 59.23 kB
Số lần tải: 2085

QĐ thành lập hội đồng chấm thi Prudential-Văn hay chữ tốt. QĐ thành lập hội đồng chấm thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 55.94 kB
Số lần tải: 1923

CV 1538-TrH v/v tổ chức cuộc thi Văn hay chữ tốt. CV 1538-TrH v/v tổ chức cuộc thi Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 28.44 kB
Số lần tải: 1895

CV 1540-TrH v/v tổ chức tập huấn tích hợp giáo dục pháp luật.... CV 1540-TrH v/v tổ chức tập huấn tích hợp giáo dục pháp luật....

hot!
Ngày đăng: 21/11/2011
Dung lượng: 31.32 kB
Số lần tải: 2077

CV 1537 - KHTC V/v Nghiệm thu thiết bị giáo dục mầm non CV 1537 - KHTC V/v Nghiệm thu thiết bị giáo dục mầm non

hot!
Ngày đăng: 18/11/2011
Dung lượng: 37.73 kB
Số lần tải: 1882

Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 17/11/2011
Dung lượng: 268.27 kB
Số lần tải: 3848

QĐ thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. QĐ thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 16/11/2011
Dung lượng: 373.91 kB
Số lần tải: 3814
Trang 404 của 492