Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Báo cáo kinh phí năm 2010. Báo cáo kinh phí năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 1925

Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 42.9 kB
Số lần tải: 2494

Công văn 434/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 07/04/2011 của Sở GD&ĐT V/v Triệu tập Hội nghị thi

Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011. Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 152.5 kB
Số lần tải: 2210

CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế. CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 76.89 kB
Số lần tải: 2516

CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011. CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 33.2 kB
Số lần tải: 4260

QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh. QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 161.04 kB
Số lần tải: 3056

QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet. QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 377.36 kB
Số lần tải: 4449

CV 408-TrH ngày 01/4/11 V/v thi giải toán trên mạng internet cấp tỉnh. CV 408-TrH ngày 01/4/11 V/v thi giải toán trên mạng internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 144.33 kB
Số lần tải: 3349

cv 396-TrH ngày 31/3/11 v/v HD kiểm tra HKII (có chỉnh sửa tại Tr.1) cv 396-TrH ngày 31/3/11 v/v HD kiểm tra HKII (có chỉnh sửa tại Tr.1)

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 127.14 kB
Số lần tải: 4745

QĐ thành lập đội tuyển dự thi kỳ thi quốc gia T.A trên internet. QĐ thành lập đội tuyển dự thi kỳ thi quốc gia T.A trên internet.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 263.86 kB
Số lần tải: 3255

CV 402-TrH ngày 01/4/11 V/v hướng dẫn lịch thi nghề PT khóa 3/4/11 CV 402-TrH ngày 01/4/11 V/v hướng dẫn lịch thi nghề PT khóa 3/4/11

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 47.16 kB
Số lần tải: 2858

CV 394-MN ngày 31/3/11 V/v hội nghị triển khai thực hiện KH PCGDMN.. CV 394-MN ngày 31/3/11 V/v hội nghị triển khai thực hiện KH PCGDMN..

hot!
Ngày đăng: 31/03/2011
Dung lượng: 1.91 MB
Số lần tải: 3962
Trang 403 của 463