Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1621-TrH v/v hội thi "Tiếng hát mùa xuân" và "Dáng xuân" năm 2012. CV 1621-TrH v/v hội thi "Tiếng hát mùa xuân" và "Dáng xuân" năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 06/12/2011
Dung lượng: 152.51 kB
Số lần tải: 2825

CV 1610-TrH v/v phát hành bộ sách giáo khoa GD địa phương cấp THCS. CV 1610-TrH v/v phát hành bộ sách giáo khoa GD địa phương cấp THCS.

hot!
Ngày đăng: 05/12/2011
Dung lượng: 102.15 kB
Số lần tải: 1956

TB kết quả phê duyệt của Ngân hàng thế giới cho KH đấu thầu. TB kết quả phê duyệt của Ngân hàng thế giới cho KH đấu thầu.

hot!
Ngày đăng: 05/12/2011
Dung lượng: 87.42 kB
Số lần tải: 2283

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết. Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Kiết.

hot!
Ngày đăng: 05/12/2011
Dung lượng: 410.57 kB
Số lần tải: 2353

CV 1614-TCCB v/v đăng ký danh sách CBCCVC và tiền lương hàng năm. CV 1614-TCCB v/v đăng ký danh sách CBCCVC và tiền lương hàng năm.

hot!
Ngày đăng: 05/12/2011
Dung lượng: 69.76 kB
Số lần tải: 2727

Giấy mời V/v họp thảo luận giao dự toán NSNN năm 2012 Giấy mời V/v họp thảo luận giao dự toán NSNN năm 2012

hot!
Ngày đăng: 02/12/2011
Dung lượng: 130.73 kB
Số lần tải: 2765

CV 1601 TCCB V/v báo cáo tình hình tuyển dụng năm 2011 CV 1601 TCCB V/v báo cáo tình hình tuyển dụng năm 2011

hot!
Ngày đăng: 02/12/2011
Dung lượng: 79.55 kB
Số lần tải: 2781

CV 1593 - TCCB V/v tuyển dụng cán bộ thư viện trường THPT Lê Hoài Đôn CV 1593 - TCCB V/v tuyển dụng cán bộ thư viện trường THPT Lê Hoài Đôn

hot!
Ngày đăng: 01/12/2011
Dung lượng: 30.55 kB
Số lần tải: 2031

CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012. CV 1591 TrH V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011 - 2012.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2011
Dung lượng: 118.28 kB
Số lần tải: 6606

CV 1576 - TrH V/v tổ chức  triển khai giới thiệu PISA CV 1576 - TrH V/v tổ chức triển khai giới thiệu PISA

hot!
Ngày đăng: 28/11/2011
Dung lượng: 55.76 kB
Số lần tải: 2605

CV 1574-TrH v/v thu thập thông tin để xây dựng DA PTGD THPT2. CV 1574-TrH v/v thu thập thông tin để xây dựng DA PTGD THPT2.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2011
Dung lượng: 47.26 kB
Số lần tải: 2123
Trang 403 của 492