Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011 CV 448-TrH ngày 07/4/11 V/v kỉ niệm các ngày lễ trong quí II-2011

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 62.78 kB
Số lần tải: 2592

CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC CV 446-TrH ngày 07/4/11 V/v HD đánh giá kết quả PTTĐ XDTHTT,HSTC

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 5.08 MB
Số lần tải: 3378

Báo cáo kinh phí năm 2010. Báo cáo kinh phí năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 1917

Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi Công văn 434 ngày 07/04/2011 V/v Triệu tập hội nghị thi

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 42.9 kB
Số lần tải: 2488

Công văn 434/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 07/04/2011 của Sở GD&ĐT V/v Triệu tập Hội nghị thi

Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011. Danh mục sách pháp luật dùng cho thư viện trường học năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 152.5 kB
Số lần tải: 2204

CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế. CV 428-TrH ngày 06/4/11 V/v thi sáng tác logo cho Olympic Hóa học quốc tế.

hot!
Ngày đăng: 06/04/2011
Dung lượng: 76.89 kB
Số lần tải: 2510

CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011. CV 410-TCCB ngày 04/4/11 V/v tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 33.2 kB
Số lần tải: 4251

QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh. QĐ thành lập HĐ coi thi giải toán trên internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 04/04/2011
Dung lượng: 161.04 kB
Số lần tải: 3050

QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet. QĐ khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi T.A trên internet.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 377.36 kB
Số lần tải: 4442

CV 408-TrH ngày 01/4/11 V/v thi giải toán trên mạng internet cấp tỉnh. CV 408-TrH ngày 01/4/11 V/v thi giải toán trên mạng internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 144.33 kB
Số lần tải: 3343

cv 396-TrH ngày 31/3/11 v/v HD kiểm tra HKII (có chỉnh sửa tại Tr.1) cv 396-TrH ngày 31/3/11 v/v HD kiểm tra HKII (có chỉnh sửa tại Tr.1)

hot!
Ngày đăng: 01/04/2011
Dung lượng: 127.14 kB
Số lần tải: 4737
Trang 402 của 462