Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ thành lập HĐ coi thi Olympic tiếng Anh trên internet... QĐ thành lập HĐ coi thi Olympic tiếng Anh trên internet...

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 101.47 kB
Số lần tải: 2363

File kèm CV 491-KHTC ngày 18/4/11. File kèm CV 491-KHTC ngày 18/4/11.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 28 kB
Số lần tải: 1809

File kèm CV 490-KHTC ngày 18/4/11. File kèm CV 490-KHTC ngày 18/4/11.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 181.88 kB
Số lần tải: 1827

CV 490 -KHTC ngày 18/4/11 V/v góp ý KH phát triển ngành GDĐT gđ 2011-2015... CV 490 -KHTC ngày 18/4/11 V/v góp ý KH phát triển ngành GDĐT gđ 2011-2015...

hot!
Ngày đăng: 19/04/2011
Dung lượng: 34.84 kB
Số lần tải: 1916

KH 1259 -UBNDN V/vThực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2011 - 2015. KH 1259 -UBNDN V/vThực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2011 - 2015.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2011
Dung lượng: 727.05 kB
Số lần tải: 2765

QĐ thành lập ban đánh giá SKKN năm học 2010-2011. QĐ thành lập ban đánh giá SKKN năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2011
Dung lượng: 192.32 kB
Số lần tải: 4270

Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN. Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2011
Dung lượng: 125.7 kB
Số lần tải: 2847

Danh sách kèm Thông báo khai giảng lớp Quản lý GD khóa 1. Danh sách kèm Thông báo khai giảng lớp Quản lý GD khóa 1.

hot!
Ngày đăng: 14/04/2011
Dung lượng: 132.96 kB
Số lần tải: 3492

Phòng TCCB Thông báo V/v gửi báo cáo số liệu nhà giáo nghỉ hưu.... Phòng TCCB Thông báo V/v gửi báo cáo số liệu nhà giáo nghỉ hưu....

hot!
Ngày đăng: 14/04/2011
Dung lượng: 21.59 kB
Số lần tải: 2086
Trang 401 của 463