Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

File kèm CV 1687 File kèm CV 1687

hot!
Ngày đăng: 20/12/2011
Dung lượng: 882.18 kB
Số lần tải: 2769

CV 1687-KH v/v báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012 CV 1687-KH v/v báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 20/12/2011
Dung lượng: 43.56 kB
Số lần tải: 2561

CV 1681-TrH v/v cử học sinh tham dự chương trình Đường đến vinh quang. CV 1681-TrH v/v cử học sinh tham dự chương trình Đường đến vinh quang.

hot!
Ngày đăng: 20/12/2011
Dung lượng: 176.13 kB
Số lần tải: 2089

CV 1684-TTr v/v thông báo tạm dừng kiểm tra, xác minh. CV 1684-TTr v/v thông báo tạm dừng kiểm tra, xác minh.

hot!
Ngày đăng: 20/12/2011
Dung lượng: 41.85 kB
Số lần tải: 2306

Thông báo kế hoạch thanh tra. Thông báo kế hoạch thanh tra.

hot!
Ngày đăng: 16/12/2011
Dung lượng: 123.3 kB
Số lần tải: 3802

Kèm theo QĐ 932/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/12/2011.

CV 765-BHXH v/v điều chỉnh mức đóng BHXH. CV 765-BHXH v/v điều chỉnh mức đóng BHXH.

hot!
Ngày đăng: 16/12/2011
Dung lượng: 55.47 kB
Số lần tải: 2655

Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2011. Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 16/12/2011
Dung lượng: 37.11 kB
Số lần tải: 4050

 Cv 1654 - TCCB về việc ôn thi và học sau đại học Cv 1654 - TCCB về việc ôn thi và học sau đại học

hot!
Ngày đăng: 14/12/2011
Dung lượng: 172.61 kB
Số lần tải: 3491
Trang 401 của 492