Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 606_KT v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2019-2020 CV số 606_KT v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS năm học 2019-2020

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/04/2019
Dung lượng: 661.53 kB
Số lần tải: 398

CV số 601-TrH-TX v/v triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 CV số 601-TrH-TX v/v triển khai Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

mới! & hot!
Ngày đăng: 18/04/2019
Dung lượng: 323.42 kB
Số lần tải: 214

Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019 Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 17/04/2019
Dung lượng: 307.49 kB
Số lần tải: 313

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 2.27 MB
Số lần tải: 488

Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019 Kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 308.01 kB
Số lần tải: 298

CV số 587_KHTC v/v đối chiếu số liệu quyết toán năm 2018 CV số 587_KHTC v/v đối chiếu số liệu quyết toán năm 2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 16/04/2019
Dung lượng: 472.26 kB
Số lần tải: 364
Trang 1 của 455