Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công Văn 17/SGD&ĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010 Công Văn 17/SGD&ĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 164.12 kB
Số lần tải: 2764

Công văn số 17/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/01/2010 về việc Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2009 - 2010

icon Biểu mẫu và hướng dẫn báo cáo sơ kết (kèm theo công văn số 17/SGD&ĐT-GDTrH)

Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 46.61 kB
Số lần tải: 2933

Thông báo sô 1276/TB-SLĐTBXH ngày 30/12/2009 về việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận .... Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận ....

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.15 MB
Số lần tải: 3662

Công văn số 1507/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2009 về Danh sách giáo viên đăng ký kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT năm học 2009 - 2010

Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 49.95 kB
Số lần tải: 2722

Công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/01/2009 về việc khảo sát, nắm tình hình dạy và học tiếng Anh và Toán cấp THPT

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 2587

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/01/2010 về việc báo cáo thống kê định kỳ nằm học 2009 - 2010

Công văn 09 ngày 04/01/2010 v/v nhắc nhở kiểm kê tài sản. Công văn 09 ngày 04/01/2010 v/v nhắc nhở kiểm kê tài sản.

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 47.02 kB
Số lần tải: 3000

Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010. Kế hoạch phân bổ dự toán năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 157.14 kB
Số lần tải: 2947

Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha .... Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha ....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 86.85 kB
Số lần tải: 2802

Công văn số 04/SGD&ĐT-GDTH ngày 04/01/2010 về việc thông báo và tham mưu cho đoàn xe nha lưu động được vào các đường cấm trong tỉnh

Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo.... Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 167.12 kB
Số lần tải: 2921

Công văn số 06/SGD&ĐT-TCCB ngay2 04/01/2010 về việc cử cán bộ quản lý Hội thảo "Nữ cán bộ quản ký trong tiến trình đổi mới quản lý giáo dục"

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện.... Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 343.34 kB
Số lần tải: 3250

Quyết định 01/QĐ-SGD&ĐT ngày 04/01/2010 về việc điều động CB-GV thanh tra toàn diện trường THPT Phan Văn Trị

Quyết định số 58/GD&ĐT về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận.... Quyết định số 58/GD&ĐT về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận....

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 398.74 kB
Số lần tải: 3325

Quyết định số 58/GD&ĐT ngày 31/12/2009 về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, đề nghị xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2009 - 2010

Công văn số 03/SGD&ĐT về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học Công văn số 03/SGD&ĐT về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 419.46 kB
Số lần tải: 2702

Công văn số  03/SGD&ĐT ngày 04/01/2010 về việc Giáo dục, khám và điều trị răng miệng cho học sinh mầm non và Tiểu học

Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010 Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 28.85 kB
Số lần tải: 2801

Công văn số 02 ngày 04/01/2010 về việc Báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT... Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 160.58 kB
Số lần tải: 3452

Quyết định 124/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh tham dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ... Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 46 kB
Số lần tải: 2817

Công văn 1512/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn học sinh vào các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Xem danh sách đính kèm:

icon Dinhkem_CV1512_09

Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 28.41 kB
Số lần tải: 2411

Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI. Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI.

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 49.9 kB
Số lần tải: 2966
Trang 461 của 469

Danh mục

Đăng nhập